- Lederansvar

- Det er et lederansvar å rekruttere og beholde gode lærere, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied. Hun plasserer dette ansvaret i kommuner og fylkeskommuner.

Ragnhild Lied, leder Utdanningsforbundet på NHOs Årskonferanse 2014

Publisert 08.01.14

Årskonferansen 2014

- Det er innlysende for ledere i næringslivet at man trenger den beste kompetansen. Det er nødvendig for å vinne oppdrag. Slik er det også i skolen. Dette er et lederansvar, et arbeidsgiveransvar, i kommuner og fylkeskommuner.

Det er fundamentalt for Lied at de beste elevene ønsker å bli gode lærere, at lærerutdanningen holder en god kvalitet og at lærere velger å bli i yrket.

- På spørsmålet om hva som er det viktigste for god kvalitet i utdanningen, er det ett svar: Læreren.

Lærerlederen er ikke enig i NHOs forslag om belønning av lærere. Hun pekte på at det er en mulighet til å variere lønn allerede, men at denne ikke blir brukt.

Lied understreket også at det ikke er en sammenheng mellom prestasjoner på internasjonale tester og lands evne til verdiskaping.

Hun avsluttet med ønsket om å gjøre læreryrket mer attraktivt.