Må tenke relevans

Norge må rigges for å bli en kompetansenasjon i Europa, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim. Han er enig i at utdanningssektoren må tenke relevans.

Gunnar Bovim, rektor ved NTNU

Publisert 08.01.14

Årskonferansen 2014

- Det er en interessant problemsstilling NHO reiser om dimensjoneringen av studietilbudet. Selv om forslaget kan fremstå noe tabloid, så må vi tenke relevans for det arbeidslivet vi skal betjene. Den diskusjonen er ikke ferdig og må gå videre, sier Bovim.

Hvordan?

- Vi må erkjenne at enkelte samfunnsbehov er mer prekære enn andre.

- Samtidig skal utdanningssektoren bidra til modning. Vi må utdanne bred kompetanse. Men det er mulig å tenke disse behovene samtidig.

Hvordan kan myndighetene bidra her?

- De må definere spesielle opptrappingsplaner for utdanningsplasser.

Bovim understreker at kvalitet må være overordnet. Sektoren må godta å bli prylt på evne til gjennomføring, på om man utdanner kompetent arbeidskraft som er relevant.

Norsk Cern
Det neste Cern bør komme i Norge, mener Bovim: - Vi har mulighet, økonomi og ryggrad. Det vil bidra til å gjøre oss til en kunnskapsnasjon.

Hva mangler?

- Vi er et stykke unna. Blant annet må vi gjøre det bedre på Pisa.