- Tidlig innsats lønnsomt for alle

- Forskjeller som er ganske små i utgangspunktet øker gjennom utdanningsløpet. Derfor er tidlig innsats så viktig, sier professor Mari Rege i en kommentar til NHOs forslag om obligatorisk opplæring i barnehage.

Foto: UiS

Publisert 18.12.13

Kompetanse og utdanning, Årskonferansen 2014

Professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger har publisert flere artikler som oppsummerer den internasjonale forskningen på tidlig læring og senere skoleprestasjoner. -Vi har en rentes-rente-effekt i opplæringssystemet, sier hun.

- Forskjeller som er ganske små i utgangspunktet øker gjennom utdanningsløpet. Derfor er tidlig innsats så viktig. Og vi vet at det virker; forskningen viser klare og langvarige positive effekter på skoleprestasjoner hos dem som går i barnehage.

Rege sier at for samfunnet vil dette bety færre som faller ut av skole og arbeidsliv, og høyere verdiskaping. - Det er god samfunnsøkonomi å starte opplæring allerede i barnehage, sier Rege.   

 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334