PRESSEKONFERANSE

Tiltak for bedre skole

NHOs svar for bedre skole: Belønne gode lærere. Barnehage for alle femåringer. En tredje vei i videregående. Bedre dimensjonering av høyere utdanning.

Fra dagens pressekonferanse

Publisert 06.01.14

Årskonferansen 2014

Norsk skole oppnår gode resultater på flere områder, og norske elever er for eksempel bedre forberedt til samfunns- og demokratideltakelse enn elever i de fleste andre land. Og de har større samfunnsforståelse. Men PISA-resultatene fra 2012 viser derimot at kunnskapsnivået til norske 15-åringer i matematikk, naturfag og lesing ligger omtrent på snittet i OECD.

Den samme undersøkelsen indikerer dessuten at resultatene i norsk skole ikke står i forhold til ressursbruken. I tillegg er frafallet stort, både fra videregående opplæring og i høyere utdanning.

For å øke læringstrykket og motivasjonen, mener NHO det er nødvendig med en rekke tiltak. Skogen Lund trakk frem fire:

  • belønning av gode lærere
  • tidlig innsats, med gratis og obligatorisk kjernetid i barnehage for femåringer
  • et praktisk alternativ til videregående skole
  • gode styringsmekanismer i høyere utdanning

- Utdanning er langsiktig investering til beste for den enkelte, for nærings- og arbeidsliv, og for samfunnet, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund på dagens pressekonferanse i forkant av NHOs årskonferanse Læringslivet.

- De valgene vi tar for læringslivet nå handler i bunn og grunn om hva slags samfunn vi vil ha i fremtiden.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334