Velkommen til Læringslivet

Vi lærer gjennom hele livet. Vi lærer på ulike måter hver eneste dag enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie. Det er summen av alt dette som er læringslivet. Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.

Publisert 11.11.13

Årskonferansen 2014

Det viktigste vi gjør for fremtidig vekst og produktivitet er å satse på humankapitalen. Den utgjør over 80 prosent av vår nasjonalformue. Mer enn noen gang er mennesket den viktigste suksessfaktoren og alle må få mulighet til å strekke seg så langt deres evner rekker. Utdanningssystemet må være fremtidsrettet, relevant for arbeidsliv og samfunn og ha høyt internasjonalt nivå. Følgende spørsmål vil prege konferansen:

  • Hva vet vi om ungdommens vei gjennom utdanning og arbeid?
  • Hvilken betydning har tidlig innsats for evnen til å lykkes i utdanning og arbeid?
  • Hvordan skaper vi fremtidens utdanningssystem, og hva er bedriftenes behov?
  • Hvilke muligheter gir ny læringsteknologi?
  • Hvordan fortsetter læringen i bedriftene, og hvordan bidrar det til å opprettholde konkurransekraft, vekst og innovasjon?

Til å belyse dem kommer blant annet: Statsminister Erna Solberg, Andreas Schleicher fra OECD, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, administrerende direktør i SSB Hans Henrik Scheel, professor ved UiS Mari Rege, leder av Utdanningsforbundet Ragnhild Lied, Ole Robert Reitan, Bent Stiansen og andre ledere fra NHOs medlemsbedrifter.

Årets programleder er Thomas Seltzer.

Velkommen til Den Norske Opera & Ballett, 8. januar 2014.