Verden kan lære av Norge - og Norge av verden

Verden kan lære av Norge når det gjelder livslang læring, sa "verdens utdanningsminister", OECD-direktør Andreas Schleicher i sin tale på Årskonferansen. - Men kanskje Norge kan lære noe av verden når det gjelder skolesystemet.

Andreas Schleicher, Deputy Director OECD på NHOs Årskonferanse 2014

Publisert 08.01.14

Årskonferansen 2014

Det er fullt mulig å ha små forskjeller mellom elever og samtidig høye prestasjoner som helhet, fremholdt Schleicher, og ga vel på den måten Norge en liten refs for at vi var flinkere til å holde de flinke nede enn til å løfte de svake.

Læreres muligheter for karriereutvikling ble fremholdt som et viktig virkemiddel for å få bedre læring. Også elevers motivasjon for læring er viktig, og her ligger ikke norske elever særlig godt an.

Tidlig innsats er viktig, mente Schleicher, og påpekte som et paradoks at mens studier er gratis, er tidlig læring i barnehage svært kostbart.