Vi har et realfagproblem

- Men det er viktig at vi nyanserer bildet av situasjonen, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHOs PISA-seminar i dag.

Publisert 04.12.13

Årskonferansen 2014

Røe Isaksen understreket at det er grunn til optimisme når vi ser på langsiktige trender i norsk skole, og siktet til den gode fremgangen norske fjerdeklassinger dokumenterer i TIMSS- og PIRLS-undersøkelsene som er presentert de siste årene.

- PISA 2012-resultatene står ikke i stil til forventningene. Det er grunn til å anta at vi mangler både ambisjoner og kultur for å prestere godt nok, sa NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund.  

-Dette handler om konsekvenskultur og ledelse.

Hovedfunnene i verdens mest omfattende undersøkelse om 15-åringers kunnskap i matematikk, lesing og naturfag ble grundig presentert på seminaret av norsk PISA-sjef, Marit Kjærnsli.

Hovedfunnene i PISA 2012 er:

  • Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD
  • Svak tilbakegang i matematikk siden forrige undersøkelse
  • Bedre læringsmiljø i norske klasserom

Seminaret ble avsluttet med en debatt mellom Trond Giske, Torbjørn Røe Isaksen, Venstres Iselin Nybø, samt Oluf Ulseth fra Energi Norge og NHOs Kristin Skogen Lund.

Giske, som leder Stortingets KUF-komité, poengterte at måten vi kommuniserer om skolen på, er viktig.

- Vi må ha en faglig tilnærming til utdanningspolitikken og gjøre mer av det som virker, mente Giske.

Iselin Nybø vektla særlig betydningen av tidlig innsats og avbyråkratisering av lærernes hverdag.

 Det var bred enighet i panelet om at gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for kvalitet i skolen, og at tiden ikke er moden for en ny, stor skolereform nå.

 

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

tor.erik.groeng@nho.no
Telefon
23088215