Vil kutte studietilbud

NHO vil ha færre studietilbud på universiteter og høyskoler. Alle institusjonene bør ikke tilby alt, mener Kristin Skogen Lund – som får støtte fra studentleder Ola Magnussen Rydje.

Publisert 02.01.14

Kompetanse og utdanning, Årskonferansen 2014

Både NHO og Norges Studentorganisasjon (NSO) mener det er blitt altfor mange studieprogram. Det er skrikende behov for arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene og mer spesialisering, mener de.

- Det er altfor mange studieprogram på høyskole- og universitetsnivå. Alle kan ikke drive med alt, sier Kristin Skogen Lund til Dagsavisen.

I dag finnes det over tusen slike program. Ifølge Magnussen Rydje er det mellom 35 og 41 økonomi- og administrasjonsutdanninger – omtrent to i hvert fylke. Skogen Lund peker på lærerutdanningen som eksempel. I dag tilbyr 20 institusjoner slik utdanning. - Kanskje burde det være bare syv – som i Finland?

NHO-sjefen og NSO-sjefen mener det trengs noe mer politisk styring:

- Det er mye fint ved at sektoren er autonom, men vi mener det er gått for langt. Det ville ha vært en fordel for alle om vi hadde noe større grad av styring, sier Skogen Lund.

- Institusjonene har jo ikke klart å arbeidsdele selv. Det har vært økonomiske insentiver og lokale ønsker om å tilby spesielle utdanninger som har styrt utdanningssystemet, i stedet for at vi har hatt en nasjonal overordnet plan, sier Rydje, som deltar på NHOs Årskonferanse Læringslivet 8. januar.

Både Rydje og Skogen Lund peker på finansieringsordningen som nøkkelen til endring. I dag følger pengene studenten. I stedet for å belønne kvantitet, bør pengene i større grad belønne kvalitet og relevans.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334