SAMFERDSEL

- Prioriter det viktigste først

De viktigste prosjektene må prioriteres først. Og tidsvinduet er nå, om vi skal håndtere befolkningsveksten. Det sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund om behovet for samferdselsinvesteringer.

Vi har et tidsvindu for å satse på samferdsel nå, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 19.11.14

Samferdsel, Årskonferansen 2015

NHO inviterte onsdag til frokostseminar, der spørsmålet lød: "Samferdsel – hvor satser vi?"

- Et hovedkriterium for all offentlig pengebruk på samferdsel er muligheten for økt produktivitet og verdiskapning. Da må de viktigste prosjektene prioriteres først, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

Og for NHO og bedriftene betyr det prioritering av fire kategorier:

  • Bynære områder og sterke næringsregioner
  • Nasjonale og internasjonale transportkorridorer for person- og godstransport som binder regioner og landsdeler sammen
  • Kollektivtransport
  • Og knutepunkter for godstransport

Tidsvindu

Ifølge Skogen Lund er det nettopp nå det er et tidsvindu for å investere:

- Har vi ikke råd til å satse på samferdsel nå, da har vi det aldri.

Høyres leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Linda Hofstad Helleland, er glad for at NHO pusher politikerne: - Jeg er enig i at tidsvinduet er nå. Hvis ikke vi bruker det, gir vi dagens 15-åringer vanskelige kort på hånden.

Også stortingsrepresentant Eirin Sundt (Ap) setter pris på at NHO presser på: - Vi er enige om målet. Skogen Lund er flink til å vise oss hvordan vi skal gjøre det. Det trenger vi.

NTP ubrukelig

Ola Elvestuen (V), Linda Hofstad Helleland (H), Janne Sjelmo Nordås (SP), Eirin Sundt (Ap) og debattleder Erik Lahnstein.


Hofstad Helleland mener politikerne, uansett partifarge, har vært for dårlige til å planlegge og til å prioritere. - Nasjonal Transportplan (NTP) er for dårlig som styringsverktøy. Det styrer etter gårsdagens løsninger.

- NTP er ubrukelig. Det er ikke en strategisk plan, men en prosjektliste, sa Ola Elvestuen (V), leder i Klima- og energikomiteen. - Vi må ha en strategisk målsetning om å knytte regioner sammen. Og da først og fremst gjennom jernbane.

- Vi må få et bedre styringsdokument. Og prioritere de store løftene nå – for 2040. Det betyr kollektivsatsing i byregionene og motorveier mellom regioner. Og skal staten stille opp med midler til kollektivsatsing i kommunene, må det stilles krav til fortetting. Det er selvsagt. Og ved utbygging av europaveier, statens veier, så må det alltid brukes statlig plan, foreslo Hofstad Helleland.

Sentralisering uansett

Analyseselskapet COWI har sett på politiske konsekvenser av befolkningsvekst og sentralisering for NHO: - Sentralisering kommer uansett, men tempoet kan påvirkes, sa Bernt Sverre Mehammer fra COWI. Han understreket at effekten av ulike politiske valg er størst i storbyene.

Torben Bundgaard Vad, leder av DAMVAD Sverige og grunnlegger av DAMVAD, viste til danske erfaringer. Københavnregionen har hatt en "fingerplan" helt fra 1947, som legger prinsippene for utviklingen av regionen. Her løper det "fingre" ut fra et sentrum, med grønne kiler mellom. Satsing på kollektivtransport har vært viktig, selv om det har vært underfinansiert.