-Vi vil bli invadert av 100-åringer

Vi må innse at det er i byene veksten kommer i fremtiden, og legge til rette for det, sa Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidligere statsminister til Årskonferansen.

Fredrik Reinfeldt - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Sveriges tidligere statsminister tok for seg fremtidens utfordringer da han holdt foredrag under NHOs årskonferanse i Operaen.

- Vi vil bli invadert av 100-åringer, sa Reinfeldt i sitt foredrag.

Hvordan skal Europa og Norden klare å kombinere krympende befolkning, eldrebølge med verdens beste velferdsordninger, spurte Reinfeldt, og ga følgende svar:

  • Vi må innse at det er i byene veksten kommer i fremtiden, og legge til rette for det
  • Vi må forlenge våre arbeidsliv ettersom levealderen øker. Det kan bety flere karrierer gjennom et arbeidsliv
  • Vi må bygge samfunn som er attraktive for arbeidskraft fra andre land
  • Vi må få orden på lønnsdannelsen. Lønn og produktivitet må henge sammen
  • Finansielle virkemidler  må innrettes slik at de bygger opp under investeringer
  • Restriksjoner på fri handel må bygges ned – det vil særlig små land tjene på
  • Vi må ha en konsekvent arbeidslinje, og omstillingsdyktige arbeidstakere.

Se også en kortversjon av Fredrik Reinfeldts innlegg