Byer løser klimautfordringene

"Vi lever i byenes århundre" sa den amerikanske arkitekten Peter Calthorpe, og føyde til at vi også lever i klimaforandringenes århundre.

Peter Calthorpe - Century of the cities - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Og ifølge Calthorpe er det nettopp byene som kan gi oss løsningen på klimautfordringene. Av alt karbonutslipp står bygninger for halvparten, og transport for nær halvparten av resten. Hvordan vi velger å bo og organisere våre byer, har derfor stor betydning for CO2 utslippene.

Illustrasjon Global Carbon Per Capita

Calthorpe sammenlignet forskjellige bytyper i San Fransisco-området, og viste at i de mest urbane områdene var CO2-utslipp per innbygger under en tredel av utslippet i mer spredtbebygde områder.

"Walkability" er et nøkkelord, og Calthorpe slo også et slag for sykler, som er det beste transportmiddel vi har, og dessuten mye bedre enn å gå på treningssenteret.

Og så, når vi har organisert byene på best mulig måte,  kan vi sette opp solfangerne på taket.

Se hele foredraget til Peter Calthorpe