Det er nå fremtiden bygges

- Vi kan skape verdensledende bedrifter basert på verdensledende kompetanse. NHO-president Tore Ulstein etterlyser mer langsiktige planer, at valg tas, og at de realiseres nå.

Tore Ulstein - Dagens 15-åringer - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Tør vi å være like modige og visjonære som de som realiserte Bergensbanen?

NHOs president Tore Ulstein tok oss med på en kort historisk reise og gjorde sammenligninger for tiden da hans bestefar etablerte Ulstein mek. verksteder med tiden nå og fremover.

- Det var industribygging i en tid som var veldig annerledes enn vi ser i dag. Skulle en bygge en bedrift måtte en også bygge samfunnet omkring. Derfor var en engasjert i viktige spørsmål som kraftutbygging og samferdsel for å redusere ulempene der han bodde. NHO har i dag 24.000 bedrifter og vi er fortsatt engasjert i vidtrekkende spørsmål.

Se hele innlegget til Ulstein

Unike muligheter

- Det handler om å se hvordan vi kan skape et mer konkurransedyktig og vekstkraftig Norge. Folketallet i Norge har vært i kraftig vekst. Vi er på vei mot 7 millioner mennesker og det tallet vil være med å prege samfunnsutviklingen fremover. En annen ting som er viktig er økende grad av urbanisering, det skjer ikke bare på det sentrale Østlandet men over hele landet. Med økt folketall og urbanisering gir det unike muligheter for Norge. For bedriftene handler dette om å skape attraktive næringsregioner og bosentra, det bidrar til økt kompetanse og verdiskaping. Forvaltningen må forenkles, det må skapes mer miljøvennlige og attraktive næringsregioner.

Forsterker regionene

- Når vi øker investeringene i vei og bane, vil det gjøre at noen regioner utvides og andre regioner knyttes sterkere sammen. Det må få konsekvenser på andre samfunnsområder også. Sykehus, etater og utdanningsinstitusjoner utvikles. Gjør vi nå de riktige prioriteringene og de viktige valgene fremover kan vi få til mye. Det er nå vi kan legge planer og finansiere, bygge infrastruktur. Vi kan bryte med gamle paradigmer og vi må tenke ut av boksen.

- Tør vi å være like modige og visjonære som de som realiserte Bergensbanen på begynnelsen av forrige århundre? Det var et stort løft, også teknologisk. Vi foreslår å bruke 1100 milliarder i investeringer frem mot 2040. Vi foreslår en forvaltningsreform. Vi bør ned til 100 kommuner. Det som er sentralt her er et vi må se dette i et lengre tidsperspektiv enn en stortingsperiode. Vi er et samfunn av muligheter. Vi kan skape verdensledende bedrifter basert på verdensledende kompetanse. Vi i NHO vi brenner for denne oppgaven, gjør vi ikke det?

- Vi brenner for denne oppgaven fordi den er viktig, den er mulig å gjennomføre, jobben begynner nå.

NHOs 7 forslag i byggesettet frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halvér planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år