Det viktigste skjer ved brofestene

Hva får politikerne til å bruke 200 milliarder for en fergefri vei på Vestlandet, spør Torger Reve.

Torger Reve - Hvorfor ønsker politikerne å bruke 200 milliarder - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Det er ikke for at tyske bobilturister skal komme raskere frem. Det er heller ikke for å bedre forholdene for laksetransporten fra nord til sør.

Det viktigste skjer ved brofestene: Nye bo- og arbeidsmarkedsregioner skapes, og det gir økt produktivitet og økonomisk gevinst. Reve har sammenlignet Rogfast, Hafast (Møre) og Sognefjordkryssing. Konklusjon: Rogfast betaler seg på 1,5 år, Hafast på 2,7 år, mens det tar 50 år å nedbetale Sognefjordkryssingen.

Målt per innbygger er Hafast den mest lønnsomme, fulgt av Rogfast.

Så får politikerne vurdere i hvilken rekkefølge de bør ta investeringene, mener Reve.

Se hele foredraget til Reve