#7MILLIONER

Dobling på Ringerike

- Ringerike er det området på Østlandet – ja, kanskje i hele landet - som har størst vekstpotensial. Det sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund før Årskonferansen "#7millioner", som handler blant annet om at folketallet vokser raskt her i landet.

Se utbyggingen av vei og bane på Ringerike. Illustrasjon: Superunion

Publisert 04.01.15

Buskerud, Årskonferansen 2015

- Et stykke på vei er de andre tettstedene utenfor Oslo allerede bygget ut med kollektivtransport, selv om vi fortsatt venter på jernbanetriangelet med raske tog mellom Lillehammer, Halden og Grenland. Men dette er ikke tilfelle for Hønefoss-området, der dagens jernbane går via Drammen og tar en og en halv time.  Der er det et stort, ubrukt potensiale som vil åpne seg når Ringeriksbanen er ferdig utbygget og bare vil bruke en tredjedel av tiden, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

I tillegg til en ny Ringeriksbane har også Stortinget vedtatt å bygge en firefelts motorvei fra Sandvika til Hønefoss over Sollihøgda.  Det er disse to viktige utbygginger  som legger grunnlaget for at dagens folketall på drøye 35 000 i Ringerike og Hole kommune vil stige til over 70 000 fram mot 2043.

- Vi har tradisjon for lave anslag her i Norge og for å planlegge for smått. Vi mener det er mye bedre å planlegge med litt for høy vekst, enn med for lav, sier Skogen Lund til Aftenposten.

Bo- og arbeidsmarked

Torsdag går NHOs tradisjonsrike årskonferanse av stabelen. Der er nettopp velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner tema - med fortsatt befolkningsvekst - og befolkningskonsentrasjon i byområder - i årene fremover. 

- Vi er ikke så flinke til å se helhetlig på utbygging av bo- og arbeidsregioner her i landet. I staten er det noen som driver med transportutbygging og andre som driver med boligplanlegging. Ingen har ansvaret for å utvikle gode bolig- og arbeidsregioner. Næringslivet er helt avhengig av at arbeidstakere kommer seg på jobb og trives der de bor, derfor vil vi ha en stemme i den debatten, sier Skogen Lund. 

Det er gjennomført beregninger for ny E16 og Ringeriksbanen. Ny E16 er lagt inn med en hastighet på 100 km/t. Reisetidene som er lagt til grunn for beregningene på Ringeriksbanen er 15 minutter mellom Sandvika og Sundvollen og 10 minutter mellom Sundvollen og Hønefoss.

(Skiløperen ved Kleivstua har Sundvollen rett under seg og ser videre vestover mot Steinsfjorden og Ringerike. Til venstre skyter Ringeriksbanen og den nye firefelts motorveien over Tyrifjorden på veien mot Hønefoss til høyre. Illustrasjon: Superunion)