Ferjefri E39 får store effekter for bedriftene

– Ferjefri E39 er en nødvendig fremtidsinvestering, sier NHO-president Tore Ulstein. Nye beregninger viser betydningen utbyggingen vil ha for næringslivet i regionen og at deler av veiene kan nedbetales raskt.

Slik kan E39 bli ferjefri. Illustrasjon: MALARCHITECTURE AS

Publisert 07.01.15

Årskonferansen 2015

Fjordforbindelse vil gi regionen et stort økonomisk løft

Handelshøyskolen BI har på oppdrag fra NHO gjort en beregning over de økonomiske konsekvensene av syv store bro- og tunnelprosjekter langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim.

Ny vei nedbetales fort

– Endelig får vi på bordet nye perspektiver som for eksempel viser at en forbindelse mellom Haugesund og Stavanger kan nedbetales på under to år. Det vil gi regionen et stort økonomisk løft, sier NHO-president Tore Ulstein.

Ulstein mener de nye tallene bør få politikerne til å sette en ferjefri forbindelse på Vestlandet øverst på prioriteringslisten.
– Nå er det snart på plass fire felts vei fra Larvik, Sverige og Hamar til Oslo – og det kommer intercitytog i de samme områdene. Da bør det neste store samferdselsløftet være å bygge fjordforbindelsene på Vestlandet, som vil få enkeltregionene til å blomstre. Vestlandet trenger et slikt løft og jeg er overbevist om at det er en helt nødvendig fremtidsinvestering, sier Ulstein.

BI-rapporten "Ferjefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing

Ferjefri E39: Disse veiene blir lønnsomme (vg.no)

Effekter av veiutbygging av E39

Rogfast
Prosjekt: Tunnel under Boknafjorden, som skal binde sammen Stavanger og Haugesund.
Byggestart 2016
Kostnad 13,8 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 8,6 mrd. kr.:
Nedbetalt etter 1,6 år

Slik kan ferjefri vei i Hordaland bli. Illustrasjon: MALARCHITECTURE AS.

Hordfast
Prosjekt: Bro mellom Stord og Os som gjør at Bergen og Stavanger knyttes sammen.
Anslått byggestart 2018
Kostnadsanslag 9-13 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 3,5 mrd. kr.:
Nedbetalt etter 3,1 år.

Sognefjorden
Prosjekt: Bro mellom Høyanger og Gulen.
Anslått byggestart 2026
Kostnadsanslag: Minimum 17 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 342 mill. kr:
Nedbetalt etter 50 år

Nordfjorden
Prosjekt: Tunnel under Utvikfjellet og hengebro over Nordfjorden mellom Svarstad i Stryn, før den vert kopla på Kvivsvegen på nordsida.
Anslått byggestart: 2029
Kostnadsanslag: 3-6 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 187 mill. kr.:
Nedbetalt etter 24 år

Hafast bygger sammen Søndre Sunnmøre og Ålesund. Illustrasjon: MALARCHITECTURE AS.

Hafast
Prosjekt: Flytende broer og kanskje flytende tunnel, mellom Ålesund og Hareid-landet, skal bygge sammen Søndre Sunnmøre og Ålesund.
Anslått byggestart: 2022
Kostnadsanslag: Min 7,9 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 2,93 mrd. kr.
Nedbetalt etter 2,7 år

Moldefjorden
Prosjekt: Tunnel under øya Tautra til Otrøya og hengebro over Julsundet. Vil binde sammen Sunnmøre og Romsdal.
Anslått byggestart: 2018
Kostnadsanslag: 11-16 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 1,2 mrd. kr.
Nedbetalt etter 11,2 år.

Halsafjorden
Prosjekt: Bro over Halsafjorden øst for Kristiansund i retning Trondheim.
Anslått byggestart: 2029
Kostnadsanslag: 4-10 mrd. kr.
Vil utløse årlig næringsaktivitet for 189 mill. kr.:
Nedbetalt etter 37 år

Informasjonen er basert på tall fra BI/NHO. Der hvor kostnadsanslagene er mellom to beløp, har vi lagt til grunn gjennomsnittet i forbindelse med beregning av tiden det vil ta å betale ned prosjektet basert på effektene for næringsliv/jobber.