Kollektivtransport er nøkkelen

- Kollektivtransport er nøkkelen til fremtidens by- og boligutvikling, sier Martin Mæland, konsernsjef i OBOS.

Martin Mæland - Kollektivtransport nøkkelen til fremtidens byutvikling - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

På NHOs årskonferanse sier OBOS-sjefen at vi står overfor en storstilt utbygging de neste 20 til 30 årene hvis vi skal opprettholde dagens velferdsnivå.

- Dersom byregionene skal vokse slik prognosene sier kan vi ikke bare bygge boliger, vi må også bygge skoler, barnehager, sykehus, eldreboliger og arbeidsplasser.

­For å møte presset på byområdene er svaret å bygge tettere langs kollektivlinjene.

- Vi må bygge byer i byene og tettere byer. Skal vi lykkes må også staten revurdere sine virkemidler, sier Mæland.

Han mener at finansieringsordningene må endres slik at det blir mer statlig støtte til kollektivsatsinger i byene.