La fornuften vinne over følelsene

- Fremtiden bygges nå. Utviklingen av Norge handler om å ruste oss for verdensmesterskap, ikke kretsmesterskap. Se NHO-sjefens innlegg under Årskonferansen.

Kristin Skogen Lund - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Kristin Skogen Lund påpekte at faren ved å blande fornuft og følelser er at vi lar være å gjennomføre ting vi egentlig er enige om.

- Vi må la politikerne forvalte den tilliten vi har gitt dem ved urnene – også når det innebærer å skjære gjennom for fellesskapets beste.
  • Vi vil slå sammen kommuner – hvis det leder til bedre sammenheng i politikk og planlegging, sterkere fagmiljøer og bedre tjenester. Men vi finner alle mulige argumenter mot sammenslåing i eget distrikt.
  • Vi vil legge ny vei og jernbane for å ta unna trafikk. Men ikke nødvendigvis der det gir størst nytte.
  • Vi vil bygge boliger og la byer og tettsteder spire. Bare helst ikke utenfor vårt eget vindu.

Bedriftene er særlig skadelidende

- Den kanskje mest alvorlige konsekvensen for bedriftene av manglende helhet i politikk og forvaltning, er at det tilgjengelige arbeidsmarkedet blir mindre enn det kunne vært. Allerede i dag forteller 6 av 10 bedrifter om udekket kompetansebehov; altså at de ikke får tak i folk som kan akkurat det bedriften har behov for.

Se også: Intervju med Skogen Lund under konferansen

Ta grep nå

- Om noen år blir det åpenbart for alle at vi er blitt flere og at noe må gjøres. Alle vil se behovet for endring når befolkningsvekst og befolkningskonsentrasjon har skapt så lange køer, så store avstander mellom jobb og bolig, og så knappe kollektivløsninger – at vekst og miljø kveles.

- Vi har ikke for vane å ta for hardt i når vi planlegger veier, boliger eller strukturreformer i dette landet, sa hun. - Poenget er at vi som samfunn må ta grep før det er åpenbart for alle. De endringene som må til tar tid. Og når endringsbehovet er åpenbart, da er det også åpenbart for sent.

- Men dette kan vi gjøre noe med. Vi kan gjøre de regionale arbeidsmarkedene større, mer robuste og klare til å ta imot befolkningsveksten vi vet kommer. Fremtiden – den formes faktisk nå.

NHOs 7 forslag frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halvér planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år