Lag 20 sterke byregioner

Har vi organisert oss for det nye Norge, spør Professor Jørn Rattsø. Norge urbaniseres i raskt tempo, på tross av politikken, som i mange tiår har hatt som mål å snu utviklingen.

Jørn Rattsø - Kommuner - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Byene har den høyeste produktiviteten, og den sterkeste veksten i verdiskapingen. Dette henger sammen med befolkningens kompetanse;  bybefolkningen er høyest utdannet, og det er også der utdanningsnivået stiger raskest.

Så hva slags forvaltningsmodell bør vi ha i Norge for å møte en slik utvikling? Rattsø lanserte som et tankeeksperiment et system med en eneste kommune; det vil i praksis si fire direktorater: Ett administrativt, ett for helse, ett for utdanning, og ett for transport. I den andre enden av skalaen har vi dagens system med 428 kommuner.

Rattsø tegnet ikke et helt nytt forvaltningskart, men skisserte et system med 20 byregioner. Disse står i dag for 85% av befolkningsøkningen. Rattsø stilte også spørsmålet om hva som skulle skje med  "restdistriktene", og svarte selv med et retorisk spørsmål: "Er det en fordel for distriktene i Trøndelag at Trondheim holdes nede?" 

Se hele foredraget til Rattsø