Se verden med vidåpne øyne

- Beslutninger må tas med øynene vid åpne, appellerte Noreena Hertz på #7millioner.

Noreena Hertz på scenen i Operaen

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Noreena Hertz fokuserer på viktigheten av å ta tid til å tenke og til å ta smarte beslutninger.

- Tiden vi lever i kan virke uoversiktlig, det er vanskelig å forutse utvikling og strømninger, sa hun.

- Verden i dag er kompleks, det er raske endringer. Det er viktig å ha overblikk og se utfordringer fra ulike sider. Hun henviste til de store demografiske endringene, kriger, endringer i økonomien og den store teknologiske utviklingen. 

- Det som fungerte i går fungerer nødvendigvis ikke i morgen.

Hertz ga innblikk i flere av sine studier. Hun ga flere råd, bl.a.:

  • Keep your eyes on the ground
  • Seek out divergent views
  • Create team of different people
  • Get into great desicion making shape

Noreena Hertz er professor, økonom, forfatter og strateg som bl.a. hjelper ledere med økonomiske og geopolitiske beslutninger. Uteksaminerte fra universitetet i en alder av 19 år.

Som 23-åring var hun rådgiver for den russiske regjeringen. 29 år gammel arbeidet hun med regjeringene i Israel, Egypt, Palestina og Jordan. Hennes siste bok "Eyes Wide Open: How to Make Smart Decisions in a Confusing World" (2013) fikk global anerkjennelse. Hun sitter i styret til Warner Music Group og ulike veldedige styrer.

NHOs 7 forslag i byggesettet frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halvér planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år