Ta teknologien i bruk nå

- Mye handler om å ta i bruk teknologien vi allerede har i dag. Vi går en mer sømløs tid i møte. Det uttrykte Siemens Anne Marit Panengstuen på #7millioner.

Anne Marit Panengstuen - Det som kommer til å revolusjonere - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Kanskje er det Panengstuen fra Siemens som har svarene på hva slags teknologi som vil brukes i fremtiden. På #7millioner hadde hun med seg en 3D-print av et hjerte. - Slik teknologi vil revolusjonere samfunnet vårt på flere områder. I nær framtid vil legene kunne bruke teknologien til å teste ut før man gjør selve operasjonen. Dette er bare starten på et utviklingsløp. I fremtiden er målet å kunne printe ut virkelige organer, sa hun.

- Overfører man denne teknologien til transportsektoren vil den kunne endres kraftig. Der vi tidligere bestilte og transporterte varer kan vi i fremtiden kunne printe ut deler som vi trenger der vi er.

Se hele foredraget til Panengstuen

- Bestill en bil til det du vil, når du vil,
uten å kjøre selv…

Sømløs fremtid

- Også transport av varer og mennesker er noe som vil endre seg i framtiden. Den blir sømløs og elektrisk. Noen eksempler:

  • Førerløse elektriske biler.
  • Vi har allerede en smart t-bane som lager energi når den bremser – dette vil og komme på bl.a. tog og trikker.
  • Tungtransport blir også elektrisk.
  • Også til vanns blir det mer elektrisk. Nå settes det i drift verdens første fullelektriske ferge i Sognefjorden.
  • Fly vil og kunne bli mer elektrisk. Eksperter sier at hybridfly kan bli en realitet innen kort tid.

- Sømløs reisemåte hva betyr det? Jo når vi er ute og reiser vil vi kunne ha en app som en reiseplanlegger. Vi tenker videre at appen leser trafikksituasjonen og planlegger den raskeste ruten og bestiller de raskeste transportmulighetene underveis.

- Tenk deg at du går av toget og der kommer en elektrisk bil som kjører deg raskt og sikkert hjem til trappa di hjemme. Da trenger vi ikke private biler lenger. Vi kan bestille bil når vi skal på hytta eller på handletur.

- Mye av teknologien er der allerede i dag, den er tilgjengelig, det gjelder bare å ta den i bruk. Norge som et rikt ressurssterk land burde gå i front.

Panengstuen er konsernsjef i Siemens Norge. Hun er utdannet automasjonsingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøyskole og har gått gradene i Siemens gjennom en rekke ulike roller og ansvarsområder. I 2014 ble hun utnevnt som første kvinnelige konsernsjef i selskapet i Norge, og hun er også den første kvinnelige presidenten i Norsk-Tysk Handelskammer. 

NHOs 7 forslag i byggesettet frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halvér planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år