Urbane områder vokser raskt

- Byen er fremtiden, slår økonom og forfatter Kjell Nordström fast i sitt innlegg på NHOs årskonferanse.

Kjell Nordström

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Han trekker frem 2006 som et brytningspunkt.

- Dette er begynnelsen på den raskeste urbaniseringen i menneskets historie. Vi har gått fra at kun 10 prosent av verdens befolkning bor i byer til at det i dag er 80 prosent som gjør det.

Nordström trekker frem Bergen og Stavanger som et eksempel på urbane områder som består av flere byer som nærmest vokser sammen.

- Dette betyr at byene får mye en uproposjonal økonomisk makt. Verdens 600 urbane områder består av 80 prosent av verdens økonomi, sier Nordström.

NHOs 7 forslag frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halver planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år