Vancouver – verdens grønneste by

Sterk involvering fra næringslivet er nødvendig for å lykkes i å gjøre Vancouver til verdens grønneste by innen 2020, fortalte Dr. Penny Ballem, rådmann i Vancouver.

Penny Ballem - We created a framework - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Den kanadiske byen som er på størrelse med Oslo, har vedtatt en handlingsplan med tre hovedmål.

  • Byen skal redusere CO2-utslippene med 33%.
  • De skal redusere avfallet.
  • De skal etablere sunne økosystemer.

Hovedmålene er støttet opp av 10 tiltaksområder.

- Et sentralt element i handlingsplanen er å øke antall grønne jobber, fortalte Ballem under NHOs Årskonferanse. De skal doble antall grønne jobber på ti år og har fått til en økning på 20 prosent. Byen gjør lokaler og områder tilgjengelig for bedrifter som vil invitere eller vise fram grønne og digitale løsninger.

Se hele foredraget til Dr. Penny Ballem

Klimamålet mest krevende

Hovedutfordringen for Vancouver er å nå målet om å reduksjoner klimagassreduksjoner. De har en stor jobb foran seg, samtidig var hun stolt over hva de allerede hadde fått til:

Ballem viste til at Vancouver har redusert sine utslipp samtidig som befolkningen og aktiviteten har økt. De har redusert utslippene med 6% samtidig som befolkningen har økt med 32% og antall jobber med 28%.

Et sentralt element for å kutte klimautslipp er å øke tilgangen på grønne transportløsninger. Byen har et mål om at halvparten av transporten skal dekkes gjennom sykkel, gange og offentlig transport. Til nå ha man klart å redusere antall kjøretøy som kjører inn til mye med 20 prosent.

Mye hardt arbeid igjen

Hun kunne vise til at byen er på god vei mot flere av målene, samtidig sa hun at det var mye hardt arbeid som gjenstår. Byen er avhengig av full mobilisering lokalt fremover.

Avslutningsvis oppfordret hun et fullsatt operahus til å la seg inspirere av Vancouver og bli med på ferden mot et grønnere samfunn.