Befolkningsvekst

Vi blir flere, og mer urbane

- JA, det blir fortsatt sentralisering, men NEI, vi tror ikke på noen generell avfolking av distriktene, var et av budskapene fra Marianne Tønnessen, seniorrådgiver i SSB på NHOs årskonferanse i dag.

Marianne Tønnessen - Forutsetningene - Årskonferansen 2015

Publisert 07.01.15

Årskonferansen 2015

Tønnessen presenterte tre ulike alternativer for befolkningsvekst: lav-, middel-, og høyalternativet. NHO har lagt høyalternativet til grunn for årets årskonferanse #7millioner, men det er svært usikkert hvilket alternativ vi vil få, påpekte Tønnessen.

- I mellomalternativet blir vi 6 millioner i 2031 og 7 millioner i 2065 – altså om 50 år. Men i høyalternativet har vi passert 7 mill før 2040. I lavalternativet når vi aldri 6 mill en gang, sa Tønnessen.

Det eneste sikre er at vi blir flere, mer urbane, og vi kommer til å leve lenger.

Storbyboom

- Storbyene vil vokse mye. I løpet av de neste ti-tolv årene passerer Oslo 700.000 innbyggere, Bergen 300.000, Trondheim 200.000 og Kristiansand 100.000.

Men det er ifølge Tønnessen likevel ikke storbyene som har den høyeste prosentvise veksten. Den finner vi i kommuner som ligger i nærheten av en storby. Av de 20 kommunene som har høyest prosentvis vekst, ligger 18 i nærheten av enten Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo.

- Det er altså i storbyene og ikke minst i nærheten av storbyene at det største presset vil komme.

Les hva NHO mener (digital politikkdokument)

Innvandring

Innvandringen til Norge har økt kraftig, særlig etter utvidelsen av EU mot øst. 2011 var rekordåret. Deretter har innvandringen til Norge gått litt ned hvert år, og det ser ut til å gjelde for 2014 også. I SSBs mellomalternativ fortsetter innvandringen å gå noe nedover.

- Vi forventer at det blir mindre attraktivt å flytte til Norge ettersom de norske olje- og gassinntektene avtar. Særlig forventer vi en lavere innvandring fra Øst-Europa, sa Tønnessen.

NHOs 7 forslag frem mot 2040

1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
7.       Halvér planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år