Program

torsdag 8. jan. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 - 09:10 Det var en gang et menneske Med Harald Eia
09:10 - 09:20 Fremtiden bygges nå Med Tore Ulstein
09:20 - 09:35 Reformer og visjoner for Norge Med Erna Solberg
09:35 - 09:45 Hvor mange blir vi? Med Marianne Tønnessen
09:45 - 10:05 Hvordan kan Europa igjen bli en vekstmotor i verdensøkonomien? Med Fredrik Reinfeldt
10:05 - 10:10 Film: Hvordan bor og lever kommende generasjoner?

Med Lidewij Edelkoort

10:10 - 10:30 Vinner byene? Med Kjell A. Nordström
10:30 - 11:00 Pause
11:00 - 11:20 Byen som løsning på klimautfordringene Med Peter Calthorpe
11:20 - 11:30 Vancouver – mål om å bli verdens grønneste by i 2020 Med Dr. Penny J. Ballem
11:30 - 11:35 Film: Om teknologi og fremtid

Med Anders Eugensson (Volvo), Torill Nag (Lyse) og Berit Svendsen (Telenor)

11:35 - 11:40 Fremtidens teknologi Med Anne Marit Panengstuen
11:40 - 11:45 Film: Grønne og effektive storbyregioner

Med Kurt R Andreassen (Coast Center Base AS), Guri Melby (Byråd for miljø og samferdsel i Oslo), Bernt Reitan Jenssen (Ruter) og Jostein Fjærestad (Skanska)

11:45 - 11:55 Velfungerende storbyregioner Med Martin Mæland
11:55 - 12:05 Bodø - den kompakte byregionen Med Morten Chr. Jakhelln
12:05 - 12:15 Frøya/Hitra - en attraktiv næringsregion

Samtale mellom Berit Flåmo, Gustav Witzø og Unni Steinsmo. Samtaleleder: Elisabeth Skarsbø Moen

12:15 - 12:25 Ny E39 vitaliserer kysten Med Torger Reve
12:25 - 12:30 Avslutning sesjon 2
12:30 - 13:30 Lunsj
13:30 - 13:40 Fornuft og følelser Med Kristin Skogen Lund
13:40 - 13:45 Film: Morgendagens knutepunkter

Med Geir Isaksen (NSB), Sverre Bjørnstad (GENO) og Emil Paaske (Veidekke Eiendom)

13:45 - 13:55 Fremtiden på skinner Med Elisabeth Enger
13:55 - 14:05 Tidenes satsning på samferdsel Med Ketil Solvik-Olsen
14:05 - 14:10 Utspørring samferdselminister

Med Ketil Solvik-Olsen og Elisabeth Moen Skarsbø

14:10 - 14:25 Ny hverdag krever nye kommuner Med Jørn Rattsø
14:25 - 14:40 Det får være grenser ...

Utspørring av Jan Tore Sanner, Jonas Gahr Støre og Trine Skei Grande. Debattleder: Elisabeth Skarsbø Moen

14:40 - 15:00 Beslutninger i en uoversiktlig tid Med Noreena Hertz
15:00 - 15:10 Avslutning