Se video knyttet til NHOs årskonferanse

NHOs årskonferanse 2018

9. januar
Oslo Spektrum

Dette vil vi med konferansen "Verdien av arbeid"

  • Belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
  • Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.
  • Diskutere løsninger for å øke sysselsettingen i årene framover.
Nyheter NHOs årskonferanse

Ny rapport: Her er de nye jobbene

Stefan Fölster har undersøkt hva som skjer med jobbene våre i lys av digitalisering og automatisering - og hva han mener må til for å skape flere jobber i Norge.

Les flere artikler

«Vi må sørge for at bedriftene kan fortsette å skape verdier og jobber fremover».

Arvid Moss

President, NHO

NHO-leder Kristin om Årskonferansen 2018
NHOs årskonferanse 2018 handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Her finner du artikler med politikk, analyse og bakgrunn for temaet.
Årets tema

NHOs årskonferanse 2018 handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Her finner du artikler med politikk, analyse og bakgrunn for temaet.

Du møter