Årets tema

NHOs årskonferanse 2018 handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

Bakgrunn NHOs årskonferanse 2018

 • Et kompetanseløft for fremtiden

  Næringslivet blir stadig mer spesialisert og kravet til kompetanse er stigende. En målrettet satsning på utdanning og livslang læring er viktig for å ruste næringslivet for fremtiden.

  5. januar 2018
 • Sykefraværet må ytterligere ned

  Til tross for god folkehelse i den norske befolkningen, og i hovedsak gode og sunne arbeidsplasser, har vi også et høyt sykefravær sammenliknet med andre nordiske land.

  5. januar 2018
 • Norge trenger lønnsomme bedrifter

  Alt arbeid har en verdi, men lønnsomme bedrifter er av avgjørende betydning for å finansiere den norske velferdsstaten.

  5. januar 2018