Artikler årets tema

 1. Verdien av arbeid er enorm

  8. januar 2018, Årets tema | Årets tema åk18, Årskonferansen 2018

  Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Nå må vi sammen sørge for at bedriftene kan fortsette å skape verdier og jobber fremover.

 2. Et kompetanseløft for fremtiden

  5. januar 2018 | Årets tema åk18

  Næringslivet blir stadig mer spesialisert og kravet til kompetanse er stigende. En målrettet satsning på utdanning og livslang læring er viktig for å ruste næringslivet for fremtiden.

 3. Sykefraværet må ytterligere ned

  5. januar 2018 | Årets tema åk18

  Til tross for god folkehelse i den norske befolkningen, og i hovedsak gode og sunne arbeidsplasser, har vi også et høyt sykefravær sammenliknet med andre nordiske land.

 4. Partssamarbeid skaper jobber og bidrar til lønnsomhet

  5. januar 2018 | Årets tema åk18

  Det norske trepartssamarbeidet er helt unik i internasjonal sammenheng. Resultatet av den norske modellen er høy yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid.

 5. Det må skapes flere jobber

  5. januar 2018 | Årets tema åk18, Årskonferansen 2018

  ...men det krever at vi gjør de riktige grepene.

 6. Norge trenger lønnsomme bedrifter

  5. januar 2018 | Årets tema åk18

  Alt arbeid har en verdi, men lønnsomme bedrifter er av avgjørende betydning for å finansiere den norske velferdsstaten.

 7. Den økonomiske verdien av arbeid

  5. januar 2018 | Årets tema åk18, Årskonferansen 2018

  Årets NHO-konferanse handler om verdien av hva Norges befolkning til sammen skaper av velstand og velferd – verdien av arbeid.