Årets tema

Verdien av arbeid er enorm

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Nå må vi sammen sørge for at bedriftene kan fortsette å skape verdier og jobber fremover.

ÅK18 web header

NHO-sjef Kristin Skogen Lund Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 08.01.18

Årskonferansen 2018, Årets tema åk18

- Hvert år velger vi et tema for NHOs årskonferanse som vi mener er spesielt viktig og relevant. Denne gangen har vi valgt temaet "verdien av arbeid", sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser.

Under NHOs årskonferanse 9. januar skal vi se på hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring og sørge for at:

  • bedriftene utvikles og vokser
  • at flere kommer i arbeid
  • og at vi kan fortsette å ha et godt velferdstilbud. 

-  Vi vet at NHOs bedrifter er opptatt av å bevare og skape nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

Se innlederne

Artikkelen fortsetter under bildet:

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener det er avgjørende at vi fremover finner gode løsninger for å sikre at folk har jobb og at vi er en god jobbskapernasjon. Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

#205

Samtidig er det noen utviklingstrekk som skaper utfordringer for det arbeidslivet vi kjenner i dag.

Regjeringens økonomiske langtidsvarsel, Perspektivmeldingen for 2017, peker på problemene som kan oppstå for norske statsfinanser når befolkningen eldes og behovet for velferdstjenester blir enda større. Men meldingen gir også svaret på hvordan vi kan løse utfordringene: Økt arbeidsinnsats og flere i jobb.

- Derfor er det avgjørende at vi fremover finner gode løsninger for å sikre at folk har jobb og at vi er en god jobbskapernasjon med høy verdiskaping. For jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner – med små forskjeller, like muligheter og høy tillit og velferd, sier Skogen Lund.

Alt om konferansen

Med NHOs årskonferanse "Verdien av arbeid" ønsker vi debatt og nye løsninger på hvordan vi sammen kan møte fremtidens utfordringer, sørge for at bedriftene utvikles og vokser, og at flere kommer i arbeid.

Vel møtt!

Hele konferansen vil også blir sendt på NHOs Facebookside 9. januar.