Et godt arbeidsmiljø gir høy verdiskaping

Arbeid bidrar til verdiskapning for samfunnet, for virksomhetene og den enkelte arbeidstaker.

Publisert 05.01.18

Årets tema åk18

Arbeidsmiljøet er vesentlig for å lykkes best mulig med høy verdiskaping i framtiden og bidrar til at folk trives i jobb. Et godt arbeidsmiljø er også en lønnsom investering. Forskere i ISSA har i 2013 estimert at for hver krone investert i arbeidsmiljø, gir 2,2 kroner tilbake.

I Norge brukes det store ressurser på arbeidsmiljøtiltak hvert eneste år, og vi har et arbeidsliv som i internasjonal målestokk er verdensledende på arbeidsmiljøforhold. Ifølge en undersøkelse fra NOA/STAMI er ni av ti arbeidstagere tilfreds med jobben, og norsk folkehelse er betegnet som svært god sammenliknet med andre land.

Klikk for større grafikk. Illustrasjon: Metock Ya

#205

Til tross for det gode utgangspunktet er det et stort og uforløst potensial for å utvikle arbeidsmiljøet i Norge ytterligere. Daglig taper både bedriftene og samfunnet store verdier som en konsekvens av dårlige arbeidsmiljøforhold. Det skyldes blant annet fravær ved arbeidsplassene, uforløst produktivitet og at det fokuseres på generelle tiltak som ikke har dokumentert effekt på arbeidsmiljøutfordringene blant virksomhetene.

For at arbeidsmiljøtiltakene skal ha effekt må de være kunnskapsbaserte og ta utgangspunkt i arbeidsplassen og den jobben som skal gjøres. Mange arbeidsgivere investerer i diverse frynsegoder som helseforsikring, trening i arbeidstiden, frukt og grønnsaker. Ifølge STAMI er slike tiltak ikke riktig investering om man ønsker effekt på sykefravær, arbeidsmiljø eller produktivitet. Bedriftene bør konsentrere seg om det vi vet virker: Bedre balanse mellom krav og kontroll i arbeidet, samsvar mellom innsats og belønning, sosial støtte fra ledere og kolleger.

Rammebetingelsene rundt selve jobben som skal gjøres og arbeidstakerens kompetanse og evne til å mestre arbeidet, er nøkkelen til at arbeidstagere trives i jobben og kommer raskere tilbake i arbeid etter fravær. Arbeidsmiljøet handlerførst om fremst om arbeidet som utføres. Godt arbeidsmiljø avhenger derfor av god ledelse, god organisering og et tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstager om arbeidsoppgaver.

Arbeidstilsynet bør ta utgangspunkt i bedriftens lokale utfordringer ved tilsyn og i mindre grad basere tilsynet på generelle sjekklister, slik praksis er i dag. SINTEF undersøkte i 2015 bedriftenes erfaringer med tilsynsvirksomheten fra Arbeidstilsynet. Et av hovedfunnene var at det tilsynet trakk fram ikke ble vurdert som relevant for bedriftens sentrale utfordringer. Et for sterkt fokus på systemer og prosedyrer rundt arbeidsmiljø, mer enn læring, vil hemme en positiv utvikling på arbeidsmiljøet. Hver virksomhet må tydelig definere hva som er egne utfordringer, og tilsynsmyndighetene må bistå med læring for et bedre arbeidsmiljø.

NHO mener:

  • Bedriftene bør fokusere på god ledelse og kollegafellesskap for å sikre et best mulig arbeidsmiljø, basert på treffsikre og kunnskapsbaserte tiltak.
  • Arbeidstilsynet må ta utgangspunkt i bedriftens lokale utfordringer ved tilsyn og i mindre grad basere tilsynet på generelle sjekklister, slik praksis er i dag.
  • Hver virksomhet må tydelig definere hva som er egne arbeidsmiljøutfordringer, og tilsynsmyndighetene må bistå med læring for et bedre arbeidsmiljø.