Øystein Dørum: - Verdien av arbeid er enorm

Øystein Dørum var på scenen under NHOs årskonferanse og snakket om at verdien av arbeid utgjør tre firedeler av Norges nasjonalformue. Her oppsummerer han budskapet i tre korte filmer.

ÅK18: Verdien av arbeid

Øystein Dørum på NHOs årskonferanse. Fotograf: Aleksander Andersen

Publisert 09.01.18

Årskonferansen 2018

Hvorfor må vi jobbe?

Hele vår velstand hviler på at vi jobber. Det gir inntekter til den enkelte og det gir skatteinntekter til staten som finansierer velferden vår. Gullalderen er nå over og vi står ovenfor et økende gap mellom økende utgifter og fallende inntekter - den såkalte haikjeften. Dette er ikke bærekraftig, haikjeften må lukkes. Dørum presenterer fem løsninger hvor hvordan gapet kan tettes.

 

Hva er verdien av arbeid?

 Hva Norge kan produsere og bruke avhenger av våre finansielle og andre resurser - dette kaller vi gjerne Norges nasjonalformue. Bare tre prosent av denne utgjøres av gjenværende olje i bakken. Rundt ni prosent er våre finansielle reserver, i stor grad oljefondet, og 14 prosent utgjøres av realkapital; maskiner bygninger, veier og så videre. Verdien av arbeidskraften vår utgjør tre fjerdedeler av vår Nasjonalformue.

Hvorfor kan ikke bare staten ansette flere?

Norge har allerede en svært stor offentlig sektor. Ingen andre industriland har en så stor offentlig sektor som vi har. Bare to av tre jobber i privat sektor. Den andelen bør ikke gå ytterligere ned. Private bedrifter er utsatt for konkurranse, og konkurranse virker skjerpende. Hvis ikke private bedrifter klarer seg i konkurransen, så bukker de under. Vi trenger flere i jobb, men de må også ha en jobb å gå til. Derfor må vi legge til rette for at private bedrifter kan starte opp, vokse og ansette folk. Vi trenger over en million flere jobber bare for å holde tritt med befolkningsveksten og opprettholde velferden.