Nyhetsarkiv

 1. GDPR trår i kraft!

  25. mai 2018 | Internasjonalt

  Denne uken er det rekordhøy tilfredshet med EU, EØS-rådet møttes for å diskutere Brexit, og GDPR trår i kraft.

 2. NHO Europanytt: GDPR trår i kraft

  25. mai 2018 | NHO Brussel

  Europeere er mer tilfreds med EU enn på flere tiår, EØS-rådet møttes for å diskutere Brexit og GDPR trådte i kraft i dag.

 3. Slovakisk-norsk toppmøte: Building Smarter Cities

  25. mai 2018 | Internasjonalt

  På et seminar 4. juni om smarte byer diskuteres blant annet norske bedrifters muligheter for å investere i og handle med Slovakia, og muligheter gjennom EØS-midlene.

 4. Nye personvernregler i EU fra i dag

  25. mai 2018 | Næringsjus

  EUs nye personvernregler gjelder fra i dag – i Norge antakelig fra juli. Les her hvilke regler som gjelder for samtykke.

 5. 600 nye fagarbeidere i Oslo og Akershus

  25. mai 2018 | Oslo og Akershus

  298 nyutdannede fagarbeidere i 48 ulike fag fikk sitt fag- eller svennebrev i Oslo rådhus i går kveld. I Akershus skjedde utdelingen til 300 ferske fagarbeidere tidligere i vår. Vi gratulerer!

 6. Medlemspanel: Bli med å forme NHO!

  25. mai 2018 | Nordland

  Vi ønsker tilbakemelding på politiske prioriteringer og aktuelle tema fra så mange som mulig av medlemmene våre. Derfor lanserer vi nå NHO medlemspanel.

 7. Ny regiondirektør i NHO Rogaland

  25. mai 2018

  Tone Grindland (42) blir ny regiondirektør for NHO Rogaland. Hun kommer fra stillingen som næringssjef i Stavanger kommune og har tidligere jobbet for Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor i Brussel og i Rogaland.

 8. Ny regiondirektør

  25. mai 2018 | Rogaland

  Tone Grindland (42) blir ny regiondirektør for NHO Rogaland.

 9. CO2-avgift på LNG virker mot NOx-fondets formål

  24. mai 2018 | NOx

  CO2-avgift på LNG til skipsfarten, som ble innført fra 1. januar 2018, gjør LNG dyrere. Det er ikke lenger noen økonomisk driftsfordel å bruke LNG i stedet for marin diesel på skip. Avgiften bidrar til å øke de nasjonale utslippene av NOx, klimagasser, sot og partikler. Nasjonale mål for NOx-utslipp frem mot 2030 vil bli vanskeligere å nå. NOx-fondet mener at fritak fra CO2-avgift på LNG bør gjeninnføres snarest.

 10. Lansering av NHO Gründer i Østfold

  24. mai 2018 | Østfold

  Hva er god selvledelse/ledelse i en nyetablert bedrift der all kraft og innsats handler om å utvikle og selge et produkt eller en tjeneste?

 11. Medlemspanel: Bli med å forme NHO!

  24. mai 2018 | Oslo og Akershus

  Vi ønsker tilbakemelding på politiske prioriteringer og aktuelle tema fra medlemmene våre. Derfor lanserer vi nå NHO medlemspanel.

 12. Årsrapport for Ringer i vannet 2017

  24. mai 2018 | Ringer i vannet

  NHO-bedriftene ansatte 1.662 personer fra arbeid- og inkluderingsbedriftene i 2017, viser årsrapporten for Ringer i vannet.

 13. Medlemspanelet

  23. mai 2018 | Vestlandet

  NHO lanserer nå eit medlemspanel, og vi vil høyre frå deg!

 14. Forurenser skal ikke alltid betale

  23. mai 2018 | Næringsjus

  Industrien er innstilt på spleiselag for renere fjorder, men staten må ta en betydelig del av regningen om utslippene var lovlige da de skjedde, mener NHO.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
303 >