Slik var programmet på Årskonferansen

 • Hvilke utfordringer står vi overfor?
  • Svar

   I første del av årets konferanse møter du blant annet NHO-president Tore Ulstein og statsminister Erna Solberg som trekker opp samfunnsutfordringene vi står overfor på veien mot en grønn fremtid.

   Andrew Steer fra World Resources Institute viser mulighetene innovasjon og god forvaltning av verdens ressurser representerer, og hvordan vi kan ta neste steg i omstillingen. Vi skal også vise frem og høre fra små og store bedrifter som allerede er i gang med å finne løsninger på veien mot et bærekraftig samfunn.

 • Hva kan være norske bedrifters bidrag?
  • Svar

   I del to forteller Erik Solheim, leder for FNs miljøprogram (UNEP), hvorfor næringslivet er løsningen på de store utfordringene verden står ovenfor.

   Du møter en rekke bedrifter som utnytter Norges konkurransefortrinn i hav, energi og råmaterialer. Bedriftene vil gi innblikk i hvordan de utvikler varer og tjenester som bidrar til utviklingen av lavutslippssamfunnet og den sirkulære økonomien.

   Karen Hanghøy fra EIT Rawmaterials vil snakke om Europas økende behov for mineraler og hvilke muligheter dette gir for Norge.

 • Hva skal til på veien til en grønn fremtid?
  • Svar

   Omstilling er ikke lett. I siste del av konferansen diskuterer vi noen av verktøyene vi trenger for å lykkes med en omstilling av samfunn og næringsliv. Det handler om teknologi, kompetanse, ledelse, rammebetingelser og tilgang på kapital.

   Avslutningsvis lover vi en peptalk med inspirasjon til hvorfor og hvordan den enkelte av oss kan bidra. Hugh Evans vil minne oss på at vi alle er en del av den samme kloden, og han vil utfordre oss på hvordan vi kan gjøre den bedre.