Hva kan være norske bedrifters bidrag?

Publisert 11.11.16

I del to forteller Erik Solheim, leder for FNs miljøprogram (UNEP), hvorfor næringslivet er løsningen på de store utfordringene verden står ovenfor.

Du møter en rekke bedrifter som utnytter Norges konkurransefortrinn i hav, energi og råmaterialer. Bedriftene vil gi innblikk i hvordan de utvikler varer og tjenester som bidrar til utviklingen av lavutslippssamfunnet og den sirkulære økonomien.

Karen Hanghøy fra EIT Rawmaterials vil snakke om Europas økende behov for mineraler og hvilke muligheter dette gir for Norge.