Film fra NHOs årskonferanse

Se innlegg og reportasjer fra NHOs årskonferanse  2016 "Remix - det nye arbeidslivet".

Videoarkiv

Årets tema

Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? NHOs årskonferanse 2016 gir deg svar.

Se alt om årets tema

Du møter

NHOs årskonferanse

En av Norges mest profilerte konferanser som vies stor oppmerksomhet. Vår ambisjon med Årskonferansen er å legge premisser for den politiske debatten. Årlig deltar cirka 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter på NHOs årskonferanse.

Delta digitalt

7. januar kan du se Årskonferansen direkte på nho.no. Vi sender også direkte i pausene, med intervjuer og debatter. I tillegg tar vår utegående reporter temperaturen blant publikum. 

Opptak av foredragsholdere blir også lagt ut i NHOs videoarkiv.

Følg NHOs årskonferanse direkte og delta i debatten ved å bruke taggen #RemixNorge