-Vi former selv fremtiden

Guy Ryder, direktør i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, mener Norge er godt rustet til å håndtere endringene som den nye teknologien medfører.

Publisert 07.01.16

Årskonferansen 2016

Ryder var opptatt av hvordan teknologien endrer arbeidslivet da han sto på scenen under NHOs årskonferanse 2016.

Se hele innlegget til Guy Ryder under NHOs årskonferanse "Remix - det nye arbeidslivet".

- Vi står overfor en stor utfordring med stadig flere uten jobb på verdensbasis. Vi må få til inkluderende vekst. Det er ingen teknologideterminisme; vi former selv fremtiden gjennom politiske vedtak, sa Ryder, som også mente at den norske modellen, med en sterk stat, små forskjeller og godt partssamarbeid var svært godt rustet til å håndtere endringene som teknologien medfører.