- Vi må få folk ut i arbeid

- Det er bedre å gi folk jobb enn å betale dem for å gjøre ingenting, sier Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret.

Publisert 07.01.16

- En ting er viktigere enn noe annet i fremtiden. Det at vi har flest mulig i arbeid, sier Markussen, under NHOs årskonferanse 2016.

Se hele innlegget til Simen Markussen

Gjør vi ikke det vil vi måtte akseptere større forskjeller, lavere lønn til de som tjener minst og kutt i velferdsgoder, mener Markussen.

Skal vi få til dette må vi ifølge Markussen både gjøre noe med dagens trygdeordninger og med NAV.