– Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet

– Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig, sier MIT-professor Andrew McAfee. 

Andrew McAfee, professor ved MIT, kommer til Norge 7. januar for å snakke om hvordan fremtidens jobber blir. Da kan du også se han på nett-TV på nho.no ©Andrew McAfee. 

Publisert 22.12.15

Årskonferansen 2016, Næringskonferansen 2016

Vi må tenke nytt når det gjelder hvordan man utfører arbeid

– Norge har en unik mulighet til å lykkes i det nye arbeidslivet, men da må dere gjøre de riktige valgene, sier McAfee i et intervju med Aftenposten.  
 
McAfee mener det er viktig å ikke være for rigid i møte med de store forandringene som kommer i arbeidslivet.

"Remix - Det nye arbeidslivet", NHOs årskonferanse 2016

Større fleksibilitet i arbeidslivet krever endringer i utdanningene

– Fleksibilitet kommer til å bli helt essensielt fremover – både for arbeidstagere, arbeidsgivere og myndigheter.

Derfor mener MIT-professoren vi blant annet må endre utdanningssystemet.

– Undervisning på alle nivåer er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig enn konformitet og det å utføre repetitive oppgaver, sier han til avisen.

NHOs arbeid med kreativitet i undervisning

Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har NHO har lenge jobbet for å få mer fokus på kreativitet og innovasjon i undervisningen:

  • Vi har aktivt promotert Ungt Entreprenørskaps undervisningsopplegg i vårt samarbeid med skoler og bedrifter.
  • Hver vår er NHO også vertskap for NM for studentbedrifter.
  • I høst arrangerte vi  en stor konferanse om teknologi og innovasjon, hvor utdanningsinstitusjoner, politikere og næringslivsfolk møttes for å diskutere hvordan en skulle møte de utfordringene som McAfee reiser.

Vi trenger en større gründerkultur på universitetene og høyskolene
Dette vil gjøre Norge til en ledende kompetanse- og industrinasjon

Frilansere blir viktigere

McAfee mener myndighetene må komme på banen og tilrettelegge for økonomisk vekst innenfor nye områder.

– Innovatørene og oppfinnerne må få muligheten til å skape arbeidsplasser. Vi må tenke nytt når det gjelder hvordan man utfører arbeid. Frilansere kommer til å bli langt vanligere enn i dag, sier McAfee.

Se Andrew McAfee sitt foredrag på TED Talks om hvordan fremtidens jobber blir og hvordan kommende generasjoner må utdanne seg for å få dem.