Dette er det nye arbeidslivet

Ny teknologi remikser arbeidslivet.

Musikkprodusenter remikser originale låter ved å legge til, endre eller fjerne elementer. 

Publisert 11.11.15

Årskonferansen 2016

Mer intelligente roboter samarbeider bedre med mennesker

En vellykket remiks av en låt kjennetegnes ved at du kan gjenkjenne det beste av det originale, selv om nye elementer blir fremtredende. Slik får musikken et nytt publikum og ny popularitet.

Ny industriell revolusjon
Remiksen av arbeidslivet dreier seg om hvordan bruk av ny teknologi endrer måten vi jobber på. Eksisterende ting settes sammen på nye måter, til noe eget. Dette skjer hurtigere enn noen gang. Mange hevder vi står overfor en ny industriell revolusjon. 

Hva skal vi ta vare på, og hva bør vi endre for at vi i Norge skal være i tet på utvikling og bruk av ny teknologi? 

NHOs årskonferanse utfordrer norske og internasjonale eksperter, beslutningstakere og bedrifter til å svare på dette og konkretisere hvordan vi bør remikse vårt arbeidsliv. 

Dette er det nye arbeidslivet

  • Digitalisering og automatisering treffer nye sektorer, næringer og arbeidsområder.

  • Mer intelligente roboter samarbeider bedre med mennesker.

  • Koblinger mellom mennesker, prosesser, intelligente IKT-systemer og fysiske omgivelser skjer på nye måter.

  • Spilleregler utfordres i flere bransjer gjennom delingsøkonomien.

  • Mer avansert dataanalyse løser analyseoppgaver raskere.

  • 3D printing videreutvikles og åpner for lokal produksjon med bruk av flere materialer.

  • Helautomatisert produksjon øker produktiviteten og kan flytte produksjon tilbake til Norge.