Er vi klare for nye utfordringer?

Teknologien forandrer jobbene våre raskere enn noen gang tidligere.

Publisert 13.11.15

Årskonferansen 2016

Foto: Aksel Jermstad - byAksel.

De første maskinene erstattet mann og hest, okse og kjerre. Dampkraft frigjorde redskapen fra håndkraft og trekkdyr og flyttet arbeiderne fra håndverksbutikkene til fabrikkene. Elektrifiseringen satte fart i masseproduksjon og automatisering. 

Internett og informasjons- og kommunikasjonsteknologi ga alle tilgang til informasjon og nye tjenester, og la grunnlaget for selvbetjeningsløsninger, nye forretningsmodeller og arbeidsprosesser i nær sagt alle bransjer.

Ny industriell revolusjon

  • Endringer i arbeidslivet er mer omfattende og skjer raskere enn noensinne.
  • Neste generasjon roboter løser mer komplekse oppgaver og samarbeider bedre med mennesker.
  • 3D printere videreutvikles og åpner for lokal produksjon med bruk av flere materialer.
  • Fysiske ting og sensorer kobles sammen gjennom internett. 

 

I den 4. industrielle revolusjonen kobles mennesker, prosesser, IKT og fysiske omgivelser sammen og kan kan samhandle på helt nye måter. Klikk for større bilde. 

Klikk for større bilde.

Ny teknologi gir økt velferd

Felles for de teknologiske skiftene i historien er at de ikke har ført til massearbeidsløshet som følge av at ny teknologi har gjort gamle arbeidsoppgaver overflødige. De har i stedet ført til bedre jobber og bedre levevilkår for brorparten av befolkningen, og høyere produktivitet for samfunnet som helhet.

Den nyeste teknologiske utviklingen kan også lede mot et todelt arbeidsmarked.

Raske endringer

Til forskjell fra tidligere år skjer endringene i arbeidslivet raskere nå enn noen sinne, og de er mer omfattende.

Klikk for større bilde.

MIT-professor Andrew McAfee er en av hovedtalerne på NHOs årskonferanse. Sammen med professor Erik Bynjolfsson har han skrevet boken The Second Machine Age. De mener arbeidslivet står overfor store teknologiske endringer:

There have been two big turning points in human history. The first was the industrial revolution, where machines replaced muscle power. The Second Machine Age is the time when machines are now able to take over a lot of cognitive tasks that humans can do.

Mennesker, prosesser, intelligente IKT-systemer og fysiske omgivelser kan nå bli sammenkoblet og kan samhandle på helt nye måter. Det skaper nye utfordringer, men byr også på nye muligheter.

Grunnlag for ny vekst

Det som gjør de nye teknologitrendene kraftfulle er ifølge SINTEF (2015) at de sammen med nye forretningsmodeller kan endre verdikjeder radikalt. Disse endringene skaper nye muligheter for norsk næringsliv, blant annet fordi teknologiutviklingen bidrar til å utjevne kostnadsforskjeller mellom Norge og andre land.

Dette kan legge grunnlag for ny vekst i landet og igjen gjøre industrielle vareproduksjon lønnsomt. I den digitale transformasjonen vi står overfor vil noen arbeidsplasser gå tapt, men nye arbeidsplasser vil også bli skapt som følge av nye behov og muligheter som oppstår.

Norge må gripe mulighetene!

 

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636
Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Mobil
93046932