Etterlyser større frihet

Leder for akademikerne, Knut Aarbakke ser en utvikling i nye arbeidsformer, der fast ansettelse i økende grad blir avløst av selvstendige næringsdrivende som jobber i løsere tilknyttede fellesskap, gjerne i tidsavgrensede prosjekter.

Publisert 07.01.16

Årskonferansen 2016

Dette mente han er både en sannsynlig og ønsket utvikling, både fordi det kan gi mer innovasjon, og samtidig gi enkeltindivider større frihet.

- Men vi må ha på plass et nytt lovverk som i større grad likestiller selvstendige med ansatte når det gjelder trygdeordninger. Bare slik kan vi gjøre oss relevante for den nye generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet, sa Aarbakke fra scenen i Oslo Spektrum under NHOs årskonferanse 2016.