LO og NHO skal møte utfordringene sammen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen lanserte på NHOs årskonferanse sitt nye samarbeid - bærekraftalternativet.

Publisert 07.01.16

Målet er å skape flere jobber og et bærekraftig arbeids- og næringsliv.

Hele innlegget med Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund

Det nye solidaritetsalternativet
Skogen Lund og Kristiansen trekker frem solidaritetsalternativet som på 90-tallet var et svar på økende ledighet og forpliktet partene til å gjennomføre moderate lønnsoppgjør.

Bærekraftsalternativet har også dette med seg, men møter altså et bredere spekter av utfordringer. Fra scenen påpekte de to hvor mye man er enige om.

– Vi altså enige om hvilke utfordringer som skal løses. Og vi er enige om at de utfordringene må vi løse sammen, sa Kristiansen.

Skogen Lund påpekte at bærekraftsalternativet også representerer en forpliktelse

– Vi forplikter oss til fortsatt å jobbe for de brede forlikene, og vi forplikter oss til sammen å jobbe for å gjennomføre dem.

Lederne i landets største arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner peker på fem store utfordringer som krever oppmerksomhet:

Teknologisk utvikling

  • Økende arbeidsledighet
  • Flyktningstrømmen
  • Oljebrems og lavutslippsomstillingen
  • Unge utenfor arbeidslivet
  • Felles front mot utfordringene