NHO og LO lanserer bærekraftsalternativ

NHO og LO går nå sammen om en ny versjon av solidaritetsalternativet.

Kristin Skogen Lund om NHO og LOs bærekraftsalternativ

Publisert 07.01.16

Årskonferansen 2016, Årskonferanse 2016

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen presenterte sitt nye samarbeid i et oppslag i Dagens Næringsliv. Det vil også bli tema på NHOs årskonferanse Remix – det nye arbeidslivet i dag. Målet er å skape flere jobber og et bærekraftig arbeids- og næringsliv.

Lederne i landets største arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner peker på fem store utfordringer som krever oppmerksomhet:

  • Teknologisk utvikling
  • Økende arbeidsledighet
  • Flyktningstrømmen
  • Oljebrems og lavutslippsomstillingen
  • Unge utenfor arbeidslivet

Felles front mot utfordringene
- Dette er ikke oss mot dem. Det er vi mot utfordringene, sier Skogen Lund.

Solidaritetsalternativet var på 90-tallet et svar på økende ledighet og forpliktet partene til å gjennomføre moderate lønnsoppgjør. Bærekraftsalternativet har også dette med seg, men møter altså et bredere spekter av utfordringer.

- Mange av sakene er konfliktsaker, men vi har bestemt oss for å løse dette i samarbeid, sier Skogen Lund til Dagens Næringsliv, og understreker at dette er en felles forpliktelse.

Forplikter seg til å samarbeide

- Vi forplikter oss til fortsatt å jobbe for de brede forlikene, og vi forplikter oss til å jobbe sammen for å gjennomføre dem, understreker Skogen Lund.

- Kan vi jobbe sammen og ikke ende i konflikt, er ingenting bedre enn det, sier Kristiansen til avisen.

Skogen Lund trekker frem moderasjonslinje, arbeid fremfor passivitet, omstilling, seriøsitet og kompetanse som stikkord for bærekraftsalternativet. 

De to arbeidslivstoppene forventer også at myndighetene blir en del av dette samarbeidet.