Sintef-rapport om fremtidens arbeidsliv

Digitaliseringen og automatiseringen kan, sammen med nye forretningsmodeller, endre verdikjeder radikalt. Endringene vil føre til tap av jobber, men også til at nye jobber med annet innhold og krav vil bli skapt.

Samlet tilgang til alle data om en pasient kan ha store fordeler i helsevesenet. (Foto fra rapporten: Shutterstock)

Publisert 06.01.16

Dette argumenteres det for i den nye rapporten som SINTEF har skrevet på oppdrag fra NHO i tilknytning til årskonferansen 2016.

I NHOs årskonferanse 2016, Remix – den nye arbeidslivet, er teknologiens betydning for fremtidenes nærings- og arbeidsliv viet en meget stor plass. NHO så det derfor som naturlig å få et av de beste miljøene i Norge til å kartlegge og analysere hvilke effekter teknologiske endringer vil ha på norsk nærings- og arbeidsliv.

SINTEF konkluderer i rapporten med at de fleste sektorer vil bli berørt av teknologiendringene. Takten og styrken i hvordan teknologien påvirker oss vil ifølge SINTEF være avhengig av konkurransesituasjonen, arbeidsstyrkens realkompetanse og ikke minst av den viljen vi har som fellesskap til å omfavne de mulighetene som ligger i de teknologiske endringene.

Les rapporten her