NAV-sjefen: Vi kan skaffe jobb til både arbeidsløse og flyktninger

Sigrun Vågeng sa på NHOs årskonferanse at Norge kan sysselsette både de som i dag er utenfor arbeidslivet og flyktninger som kommer.

Publisert 07.01.16

Årskonferansen 2016, Næringskonferansen 2016

Norge kommer til å stå foran store endringer i 2016 og i tiden som ligger foran oss. Spørsmålet er om vi klarer å skaffe jobb til flykninger samtidig som vi ser nedgangen i oljesektoren. Sigrun Vågeng mener at vi kan klare begge deler. Hun viste til at vi har klart å integrere flyktninger før og vi kan klare det igjen. - Men da må vi jobbe raskt, vi må jobbe godt og det må noen endringer til, sa Sigrun Vågeng.

Se hele innlegget til Sigrun Vågeng under NHOs årskonferanse 2016 "Remix - det nye arbeidslivet".

Vågengs fem forslag til endringer

  • Klartlegging av kompetanse og yrkesveiledning må skje allerede på mottak
  • Folk er forskjellige og vi må ha et hurtigspor for de som kan komme raskt ut i jobb
  • Vi må endre introduksjonsprogrammet, arbeidstrening må tydeligere inn
  • Norskopplæring er fungerer bedre på en arbeidsplass i ett klasserom
  • Vi må dele med hverandre og lære av det som fungerer