NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

178 resultater

Type artikkel
Velg område
178 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Merverdiavgift (moms) – statens viktigste inntektskilde

  Merverdiavgift (mva), skal i utgangspunktet beregnes ved omsetning av alle varer og tjenester – med visse unntak. NHO ønsker et momssystem som er ubyråkratisk, helhetlig og ikke konkurransevridende.

 2. Fagartikkel, The NOx Fund

  Reporting of emission

  All companies that have affiliated to the Participant Agreement have an obligation to pay NOx tax to the NOx Fund. NOx emissions subject to NOx tax shall be reported to the NOx Fund each quarter by the 18th in the following month via the Fund's web portal.

 3. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Finansskatt

  Finansskatten ble innført fra 2017. Dagens finansskatt har flere svakheter sammenlignet med en merverdiavgift.

 4. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Momsfritak for vareimport under 350 kroner

  Norge er ett av få land som fortsatt har en grense for avgiftsfri import av varer. NHO mener at tollfritaket bør fjernes fordi konkurranseulempen for innenlands handel innebærer tap av norske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter.

 5. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Formuesskatten - hva er galt med den?

  NHO mener at formuesskatten bør reduseres – og på sikt fjernes helt. Les hvorfor her.

 6. Fagartikkel

  Entreprenørskap

  Entreprenørskap handler om å etablere og utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Oppstartsbedrifter og nye idéer er helt avgjørende for å skape arbeidsplasser og verdier. NHO ønsker å bidra til at entreprenørene lykkes i Norge.

 7. Fagartikkel, NHO Arktis

  Høyesterett om ansvar for daglig leder i AS

  Nylig ble en daglig leder idømt kr 750 000 i personlig erstatningsansvar i Høyesterett. Daglige leders manglende oversikt over selskapets dårlige økonomiske situasjon ble ansett uaktsom og erstatningsbetingende.

 8. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Maskinskatt

  Høsten 2017 vedtok Stortinget å fase ut maskinskatten. Men det er grunn til å passe på i overgangsperioden.

 9. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Eiendomsskatt

  Vi trenger et bedre skattesystem for boliger, fritidsboliger og andre faste eiendommer.