NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

139 resultater

Type artikkel
Velg område
139 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, SMB

  Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB)

  I Norge er det vanlig å definere små og mellomstore bedrifter som bedrifter med under 100 ansatte. Vi definerer dessuten bedrifter med 1-20 ansatte som små og bedrifter med 21-100 ansatte som mellomstore og over 100 som store.

 2. Hvordan kan vi i NHO hjelpe din bedrift med å vokse videre?

  Vi har ansatte i hele landet som kjenner din bransje og ditt nærmiljø. Sammen kjemper vi for at små og store bedrifter skal lykkes.

 3. Nyhet, Fagartikkel, NHO Oslo og Akershus Kommune

  Kommunene i Oslo og Akershus på pallen

  - Kommune-NM bekrefter behovet for å fortsette arbeidet med kommunesammenslåinger. I Akershus er det de små kommunene som skårer dårligst på de fleste områder, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

 4. Nyhet, Fagartikkel, NHO Oslo og Akershus Kommune, Byråkrati

  Bedriftenes drømmekommune

  Vinneren av Kommune NM 2018 er kåret. Mange kommuner i vårt distrikt er svært næringsvennlige. Her får du ti punkter som kan gjøre kommunen enda bedre.

 5. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Female Future klare for nytt kull

  NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

 6. Fagartikkel, Vi mener

  Å være lærebedrift er et kvalitetsstempel

  Artikkelen er først publisert som debattinnlegg i Bergens Tidene og er skrevet av prosjektleder for Aksjon Lærebedrift Håvard Holme.

 7. Fremtidens næringsliv

  Denne rapporten har forsøkt å skildre et mulig fremtidsbilde for norsk økonomi og samfunnsliv, basert på vår vurdering av noen sentrale drivkrefter.

 8. Fremtidens offentlig sektor

  Sammenliknet med mange andre land har Norge en svært stor offentlig sektor. Med utgiftene til oljevirksomheten holdt utenom, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

 9. Fremtidens arbeidsliv

  Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av nasjonalformuen. Det er derfor helt avgjørende for Norges fremtidige produksjons- og velferdsnivå at vi forvalter arbeidskraften riktig.

 10. Mobilitet

  En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, så raskt og effektivt som mulig.