NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

241 resultater

Type artikkel
Velg område
241 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel

  Akselerere innovasjons- og omstillingstakten

  Forskning og innovasjon (FoI) er en viktig nøkkel til fremtidig konkurransekraft og bærekraftig omstilling. Næringslivet har en sentral rolle i å drive dette frem. Her er NHOs forslag til hvordan Norge kan akselerere innovasjons- og omstillingstakten.

 2. Fagartikkel

  Styrke det private eierskapet

  Et velfungerende kapitalmarked, med tilstrekkelig og riktig priset kapital, er avgjørende for å finansiere den veksten og de omstillingene norsk økonomi står overfor. Her er NHOs forslag for å styrke det privat eierskapet.

 3. Fagartikkel

  Øke internasjonal markedsadgang, styrke EØS og bygge flere sterke eksportnæringer

  Geopolitiske spenninger og handelskrig har de siste årene økt usikkerheten og gjort hverdagen mer uforutsigbar for bedriftene. Dette hemmer handel og investeringer. Mer proteksjonisme og mindre handel vil for Norge bety lavere vekst og mindre inntekter. Her er NHOs forslag til hvordan vi sikrer at Norge fortsatt kan høste gevinster fra internasjonal handel.

 4. Fagartikkel

  Realisere det digitale Norge

  Digitalisering og bruk av ny teknologi påvirker hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Med koronakrisen har digitaliseringen skutt ytterligere fart og effektiviseringspotensialet i teknologiske løsninger blitt tydeligere. Her er NHOs forslag for å realisere det digitale Norge.

 5. Fagartikkel

  Tjenestenæringene i Norge frem mot 2050

  Det er store muligheter for økt jobb- og verdiskaping basert på tjenester frem mot 2030 og 2050. Dette gjelder innenfor tradisjonelle tjenestenæringer som for eksempel helse-, IT og finanstjenester, men også innenfor helt nye områder.

 6. Fagartikkel

  Stort potensial for flere eksportnæringer

  Det er en sentral utfordring å øke eksportrettet verdiskaping fra eksisterende industri og skape helt nye norske eksportrettede næringer.

 7. Fagartikkel

  Risikobildet i verdensøkonomien blir mer sammensatt

  Norske selskaper med virksomhet i utlandet og som har globale verdikjeder, kan møte forhold og risikoer som krever innsats for å unngå skade på mennesker, miljø og samfunn.

 8. Fagartikkel

  Norge vil fortsatt høste gevinster av internasjonal handel

  Norge er et lite land med en åpen økonomi, som er avhengig av økonomisk samkvem, arbeidsdeling og handel med omverden. Eksport fra norske bedrifter legger grunnlaget for flere enn 600 000 arbeidsplasser i Norge, og over 30 prosent av sysselsettingen knyttet til eksport er i små og mellomstore bedrifter.

 9. Fagartikkel

  Digital transformasjon muliggjør nye tjenestetilbud

  Den digitale transformasjonen av tjenester representerer også nye muligheter i årene fremover, ikke minst i måten tjenestene blir levert på. Flere oppgaver vil utføres i samspillet mellom forbruker og maskin.

 10. Fagartikkel

  Arbeidsintensive tjenester vil fortsette veksten

  Mange av de arbeidsintensive tjenestene vil som følge av demografiske endringer ha sterk vekst videre fremover. Når befolkningen blir eldre vil det bli større etterspørsel etter sykehjem, omsorg og andre pleiebaserte tjenester.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: