NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

241 resultater

Type artikkel
Velg område
241 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel

  Klimatiltak som virker raskt og øker konkurransekraften

  Norske bedrifter skal være verdensledende i å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Det er en forutsetning for å innfri Norges klimaforpliktelse. Her er NHOs forslag til politiske tiltak som må til for at bedriftene skal lykkes med dette.

 2. Fagartikkel

  En sirkulær og biobasert økonomi med stort vekstpotensial

  Verdens økonomiske aktiviteter legger beslag på stadig større landarealer og knappe naturressurser. Vi må derfor bevege oss i retning av et mer bærekraftig forbruksmønster hvor vi beholder ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping.

 3. Fagartikkel

  Automatisering gir nye vekstmuligheter

  Overgangen til mer automatiserte og mer kostnadseffektive arbeidsprosesser påvirker alle bedrifter allerede i dag.

 4. Fagartikkel

  Klimatilpasning gir muligheter og utfordringer for næringslivet

  Klimatilpasning handler om å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg, og iverksette tiltak for enten å hindre og begrense skade eller utnytte de mulighetene som endringene kan innebære.

 5. Fagartikkel

  Verdien av data vil bli stadig viktigere

  Data er en viktig driver for produktivitet, arbeidsplasser og innovasjon i den digitaliserte økonomien som er i ferd med å vokse frem. Det nye i vår tid er mengden data som produseres, samt de muliggjørende teknologiene som lar oss hente verdifull informasjon ut av digitale data.

 6. Fagartikkel

  Energiomstilling til mer fornybar og utslippsfri energi skaper jobber

  Størstedelen av klimagassutslippene i verden er knyttet til energibruk i ulike former. Energiomstilling til mer fornybar og utslippsfri energi står derfor sentralt for å redusere utslipp og begrense oppvarmingen.

 7. Fagartikkel

  Digitalisering åpner opp for nye forretningsmodeller

  Digitaliseringen åpner opp for nye aktører og nye forretningsmodeller. Tradisjonelle og etablerte aktører må konkurrere med selskaper som er født digitale. Forretningsmodeller og verdikjeder har blitt utfordret i bransje etter bransje.

 8. Nyhet, Fagartikkel, NHO Vestlandet

  107 nye studieplasser til fagskolen

  Fagskoler over hele landet får midler til å opprette nye studieplasser allerede til høsten. Det er bevilget midler til 107 nye studieplasser for fagskolen på Vestlandet.

 9. Fagartikkel, Energi, klima og miljø, Neste trekk

  Blikk utenfra på Norges energifremtid

  Verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker. Det viser rapporten fra Chatham House, som har intervjuet ledende energieksperter om fremtidens energimarkeder.

 10. Fagartikkel, The NOx Fund

  The 15 Business Organisations behind the NOx Agreement

  Through the Agreement, the business organisations shall ensure that the total NOx emissions from sources covered by the Agreement do not exceed a set emission ceiling.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: