NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

254 resultater

Type artikkel
Velg område
254 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel

  Risikobildet i verdensøkonomien blir mer sammensatt

  Norske selskaper med virksomhet i utlandet og som har globale verdikjeder, kan møte forhold og risikoer som krever innsats for å unngå skade på mennesker, miljø og samfunn.

 2. Fagartikkel

  Norge vil fortsatt høste gevinster av internasjonal handel

  Norge er et lite land med en åpen økonomi, som er avhengig av økonomisk samkvem, arbeidsdeling og handel med omverden. Eksport fra norske bedrifter legger grunnlaget for flere enn 600 000 arbeidsplasser i Norge, og over 30 prosent av sysselsettingen knyttet til eksport er i små og mellomstore bedrifter.

 3. Fagartikkel

  Digital transformasjon muliggjør nye tjenestetilbud

  Den digitale transformasjonen av tjenester representerer også nye muligheter i årene fremover, ikke minst i måten tjenestene blir levert på. Flere oppgaver vil utføres i samspillet mellom forbruker og maskin.

 4. Fagartikkel

  Arbeidsintensive tjenester vil fortsette veksten

  Mange av de arbeidsintensive tjenestene vil som følge av demografiske endringer ha sterk vekst videre fremover. Når befolkningen blir eldre vil det bli større etterspørsel etter sykehjem, omsorg og andre pleiebaserte tjenester.

 5. Fagartikkel

  Klimatiltak som virker raskt og øker konkurransekraften

  Norske bedrifter skal være verdensledende i å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Det er en forutsetning for å innfri Norges klimaforpliktelse. Her er NHOs forslag til politiske tiltak som må til for at bedriftene skal lykkes med dette.

 6. Fagartikkel

  Automatisering gir nye vekstmuligheter

  Overgangen til mer automatiserte og mer kostnadseffektive arbeidsprosesser påvirker alle bedrifter allerede i dag.

 7. Fagartikkel

  En sirkulær og biobasert økonomi med stort vekstpotensial

  Verdens økonomiske aktiviteter legger beslag på stadig større landarealer og knappe naturressurser. Vi må derfor bevege oss i retning av et mer bærekraftig forbruksmønster hvor vi beholder ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping.

 8. Fagartikkel

  Energiomstilling til mer fornybar og utslippsfri energi skaper jobber

  Størstedelen av klimagassutslippene i verden er knyttet til energibruk i ulike former. Energiomstilling til mer fornybar og utslippsfri energi står derfor sentralt for å redusere utslipp og begrense oppvarmingen.

 9. Fagartikkel

  Verdien av data vil bli stadig viktigere

  Data er en viktig driver for produktivitet, arbeidsplasser og innovasjon i den digitaliserte økonomien som er i ferd med å vokse frem. Det nye i vår tid er mengden data som produseres, samt de muliggjørende teknologiene som lar oss hente verdifull informasjon ut av digitale data.

 10. Fagartikkel

  Klimatilpasning gir muligheter og utfordringer for næringslivet

  Klimatilpasning handler om å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg, og iverksette tiltak for enten å hindre og begrense skade eller utnytte de mulighetene som endringene kan innebære.