NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

199 resultater

Type artikkel
Velg område
199 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Proffentlig

  Private aktører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår

  Hovedregelen er at det er ordnede forhold i både offentlig og privat sektor, og rimelig like vilkår på tvers av sektorene. Hvorvidt de ansatte lønnes best i privat eller offentlig sektor avhenger av hvilken ansatt og ansiennitetskategori man ser på, og hvilken kommune man sammenlikner med – det er nemlig også forskjeller i lønnsnivå mellom kommuner.

 2. Fagartikkel, Proffentlig

  Muligheten til overskudd er en betydelig forbedringsmotor

  Profitt er det samme som overskudd. Det er ikke bortkastet. Det er motivasjon til å drive produkt- og tjenesteutvikling, og til effektiv drift. Mulighetene til overskudd gir økonomisk besparelse for samfunnet som helhet, fordi ressursene flyttes dit de er mest produktive. Vi får mer ut av ressursene vi har.

 3. Fagartikkel, Proffentlig

  Konkurranse gir innovative løsninger og fremmer kvalitet

  Konkurranse er en mekanisme som stimulerer til fornyelse, kvalitetsutvikling og kostnadseffektivitet. Med konkurranse vil leverandørene stadig se etter nye måter å løse oppgavene på eller å lage nye produkter og tjenester som bedre samsvarer med det behovet kundene (brukerne) har. Da jobbes det stadig smartere.

 4. Fagartikkel, Proffentlig

  Det er kvalitet som er viktig, ikke driftsform

  Vi har behov for flere og bedre offentlig finansierte tjenester fremover, ikke minst innenfor helse- og velferdssektoren. Det er gode og individuelt tilpassede tjenester folk vil ha, og i økende grad forventer å få.

 5. Fagartikkel, Proffentlig

  Normalen er at de fleste – både offentlige og private – gjør en god jobb

  Vi har lange tradisjoner for at både offentlige og private aktører leverer offentlig finansierte tjenester.

 6. Fagartikkel, Proffentlig proffentlig

  Samfunnets utfordringer løses best med felles innsats

  Hvis næringslivet og kommunene jobber sammen og lærer av hverandre, skaper vi trygghet for at innbyggerne får de tjenestene de trenger, når de trenger dem.

 7. Fagartikkel, Proffentlig proffentlig

  Myter og fakta

  Debatten om private leverandører av offentlig finansierte tjenester er preget av anekdoter og enkelteksempler som fremhever polariseringen. Det er synd, for det er ikke slik virkelighetens verden ser ut. Vi må ikke la unntakene bestemme fremtiden. Her er tall og fakta som tilbakeviser myter.

 8. Fagartikkel, Proffentlig

  Folk mener at næringslivet må være en del av løsningen

  Det er stor oppslutning om at næringslivet må være en del av løsningen. 6 av 10 mener at dersom fremtidens behov for velferdstjenester skal dekkes, er det nødvendig å kjøpe tjenester fra private i tillegg til det offentlige tilbudet.

 9. Fagartikkel, Jenter og teknologi yrkesfag

  5 ting du burde vite om yrkesfag

  Etterspørselen for fagarbeidere med yrkesfaglig kompetanse fortsetter å øke, men hva innebærer egentlig et yrkesfaglig utdanningsløp? Her er fem ting du burde vite om en yrkesfaglig utdanning.

 10. Nyhet, Fagartikkel

  Politiske verksteder i hele Viken

  NHO Viken Oslo planlegger 13 politiske verksteder i hele Viken. Først ut er Kongsberg 6. juni.