NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

144 resultater

Type artikkel
Velg område
144 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Digitalisering

  Digitalisering vil endre samfunns-, nærings- og arbeidslivet på flere avgjørende måter i årene som kommer.

 2. Likestilling

  I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt.

 3. Migrasjon

  En økende andel av jordens befolkning bor og jobber i et annet land enn der de er født og har vokst opp. Driverne bak er mangesidige.

 4. Nyhet, Fagartikkel Reiseliv Verdiskaping

  Milliardbidrag i skatt fra Oslos reiseliv

  Det viktigste for kommunene er å ha arbeidsplasser med innbyggere som skatter lokalt. I Oslo bidrar reiselivet med 1,1 milliarder kroner i personskatt, viser nye beregninger.

 5. Demografi

  Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Endringer i befolkningen i arbeidsfør alder har stor betydning for bedriftenes tilgang på hoder og hender og dermed for produksjonen.

 6. Innledning: Utfordrende fremtidsbilde

  Som samfunn har Norge lykkes godt. Dette har ikke kommet av seg selv, men skyldes et vell av faktorer som har virket sammen.

 7. Verden og oss - Næringslivets perspektivmelding 2018

  I Næringslivets perspektivmelding ser vi på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Flere av utviklingstrekkene vi står overfor er bekymringsfulle. Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid.

 8. Fagartikkel, Jenter og teknologi

  Dette bør du som forelder vite om teknologiutdanning

  Foreldre er de viktigste rådgiverne når de unge skal ta et utdanningsvalg, men undersøkelser viser at de vet lite om teknologiutdanninger.

 9. Fagartikkel, Jenter og teknologi

  10 spennende jobber innenfor teknologi

  Mange bedrifter trenger folk som kan teknologi. Men hva vil det egentlig si å studere eller jobbe med teknologi?