NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

161 resultater

Type artikkel
Velg område
161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, SMB

  SMB - Vi må ha tilgang på kompetanse

  Vi jobber for å styrke de økonomiske insentivene i fagopplæringen, gi bedriftene fleksibilitet slik at de får tilgang på den kompetansen de trenger, at midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett for unge og andre grupper som står utenfor å bedre kvalitet og relevans i utdanningen og at inkluderingsarbeid må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. Det vil gi bærekraftige ansettelser over tid.

 2. Fagartikkel, SMB

  SMB - hverdagen må forenkles

  Vi jobber for å forebygge nye, unødvendige reguleringer, redusere tidsbruken på å oppfylle offentlige informasjonskrav, kortere behandlingstid og mer enhetlig praksis i stat og kommune, en mer samordnet, koordinert og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet og økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på samordning og brukerorientering.

 3. Fagartikkel, SMB

  Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB)

  I Norge er det vanlig å definere små og mellomstore bedrifter som bedrifter med under 100 ansatte. Vi definerer dessuten bedrifter med 1-20 ansatte som små og bedrifter med 21-100 ansatte som mellomstore og over 100 som store.

 4. Ønsker du en større trygghet som arbeidsgiver?

  Som medlem i NHO får du mange flere som jobber for deg. Våre ansatte over hele landet kjemper for at du skal lykkes med din bedrift. Vi kjenner din bransje og ditt lokalsamfunn.

 5. Ønsker du en større trygghet som arbeidsgiver?

  Vi har ansatte i hele landet som kjenner din bransje og ditt nærmiljø. Sammen kjemper vi for at små og store bedrifter skal lykkes.

 6. Nyhet, Fagartikkel, NHO Viken Oslo Kommune

  Kommunene i Oslo og Akershus på pallen

  - Kommune-NM bekrefter behovet for å fortsette arbeidet med kommunesammenslåinger. I Akershus er det de små kommunene som skårer dårligst på de fleste områder, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

 7. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Female Future klare for nytt kull

  NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

 8. Fagartikkel, Vi mener

  Å være lærebedrift er et kvalitetsstempel

  Artikkelen er først publisert som debattinnlegg i Bergens Tidene og er skrevet av prosjektleder for Aksjon Lærebedrift Håvard Holme.

 9. Fremtidens næringsliv

  Denne rapporten har forsøkt å skildre et mulig fremtidsbilde for norsk økonomi og samfunnsliv, basert på vår vurdering av noen sentrale drivkrefter.

 10. Fremtidens offentlig sektor

  Sammenliknet med mange andre land har Norge en svært stor offentlig sektor. Med utgiftene til oljevirksomheten holdt utenom, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.