NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

139 resultater

Type artikkel
Velg område
139 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Innledning: Utfordrende fremtidsbilde

  Som samfunn har Norge lykkes godt. Dette har ikke kommet av seg selv, men skyldes et vell av faktorer som har virket sammen.

 2. Verden og oss - Næringslivets perspektivmelding 2018

  I Næringslivets perspektivmelding ser vi på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Flere av utviklingstrekkene vi står overfor er bekymringsfulle. Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid.

 3. Fagartikkel, Jenter og teknologi

  Dette bør du som forelder vite om teknologiutdanning

  Foreldre er de viktigste rådgiverne når de unge skal ta et utdanningsvalg, men undersøkelser viser at de vet lite om teknologiutdanninger.

 4. Fagartikkel, Jenter og teknologi

  10 spennende jobber innenfor teknologi

  Mange bedrifter trenger folk som kan teknologi. Men hva vil det egentlig si å studere eller jobbe med teknologi?

 5. Fagartikkel, NOx-fondet

  Nyhetsbrev

  Her kan du melde deg på NOx-fondets nyhetsbrev

 6. Medlemskap og fordeler

  Hvor mye koster medlemskap i NHO?

  Kontingenten består av to deler; kontingent til bedriftens landsforening i NHO (satsene varierer med servicetilbudet), og kontingent til NHO basert på bedriftens lønnsmasse året før.

 7. Fagartikkel, Pensjon og forsikring

  Tjenestepensjon – privat sektor

  Tjenestepensjonsordninger er pensjonssparing som bedriften gjør for sine ansatte. Denne pensjonen supplerer den pensjonen man får fra det offentlige gjennom folketrygden.

 8. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Den norske modellen: Partssamarbeidet skaper jobber og bidrar til lønnsomhet

  Resultatet av den norske arbeidslivsmodellen er høy yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid.