Artikler

Vis filtrering

130 resultater

Type artikkel
Velg område
130 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Bedriftene er klimaløserne

    Hvis Norge skal oppnå klimamålene, må det nødvendige bli mulig. Med klimaavtalen i Glasgow har verden gjort flere viktige skritt i retning av å begrense oppvarmingen godt under 2 grader som en ble enige om i Paris. Ikke minst ble mer enn 100 land enige om å reversere avskogingen innen 2030. På tross av sikkerhetspolitiske utfordringer ble Kina og USA enige om å samarbeide tettere om klima.

  2. Norge må øke innsatsen for grønn energiomstilling

    NHOs nye rapport viser at selv om tempoet er høyt for grønn omstilling i Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Til tross for forbedringer i virkemiddelinnsatsen de siste årene, legger likevel ikke norske rammevilkår til rette for industriell utvikling i den skala som er nødvendig. Norge ligger i dag bak når det gjelder innretting av rammebetingelser, både finansielle og ikke-finansielle, og delvis også innenfor utvikling av kompetanse. Myndighetene må derfor legge til rette for å akselerere den norske utviklingen.

  3. NHO og LO sammen om industri og klimaomstilling

    Energi- og industriplattformen viser de store mulighetene Norge har for å realisere våre industrielle ambisjoner, samtidig som vi når klimamålene for 2030 og bevarer og skaper arbeidsplasser som sikrer velferden i landet vårt. Rapporten sier også hva organisasjonene mener næringslivet trenger for å utløse dette potensialet hos bedriftene.