Artikler

Vis filtrering

44 resultater

Type artikkel
Velg område
44 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Viktig satsing på digital opplæring

    Arbeidsledige og permitterte får nå tilbud om nettbaserte kurs etter at regjeringen bevilget 85 millioner kroner til 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet. – Vi håper tilbudene tas i bruk, og at folk benytter sjansen til å skaffe seg mer utdanning, og på den måten står bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

  2. Bransjeprogram for kompetanse

    Gjennom bransjeprogram kan partene i arbeidslivet utgjøre et programområdestyre(POS) og være med og etterspørre bransjens behov, både i innhold og hvordan det utformes for å kunne tas samtidig som en er i jobb. Bransjen vet best selv hva de har behov for og hva som skal til for at ansatte skal kunne delta. Bransjeprogrammet finansierer utvikling og gjennomføring av fleksible utdanningsmoduler det er behov for i bransjen på alle utdanningsnivåer.